Miejsce, w którym znajdują się dokumenty oczekujące na akceptację aktualnie zalogowanego operatora/użytkownika.

1. klikając na kafelek na głównym pulpicie można w szybki sosób przejść do tego miejsca,2. Wybierając z górnego menu kolejno: "Dokumenty oczekujące > do akceptacji (moje)"Po wejsciu otrzymamy listę dokumentów, które zostały skierowane do aktualnie zalogowanego operatora/użytkownika do akceptacji.Rozwijaąc listę w polu akceptacja można sprawdzić na jakim etapie znajduje się dokument.Dokumenty można zatwierdzić lub odrzucić. Dopóki nie zatwierdzimy lub odrzucimy dokumentu nie może on przejść dalej. (Wyjątkiem jest systuacja gdy są włączone akceptacje opcjonalne).
Jeśli operator ma odpowiednie prawa, może także edytować dokument lub go usunąć.
Dwukrotne klknięcie na dokument spowoduje jego otwarcie w trybie do podglądu. Taki sam efekt uzyskamy klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając

Po otworzeniu dokumentu do podglądu, oprócz podglądu samego dokumentu są dostępne dwa przyciski "Potwierdź dokument" i "Zgłoś nieprawidłowość".W zależności, którą opcję wybierzemy dokument zostanie zakceptowany i przejdzie dalej lub zostanie zwrócony do opratora, który przydzielił dokument do akceptacji.
Po wykonaniu akcji pojawi się okno z możliwością wpisania komentarza. Na etapie zlecania dokumentu do akceptacji operator może zdecydować czy komentarze są obowiązkowe. Jeśli są obowiązkowe, trzeba wypełnić pole komentarza.Komentarz będzie widoczny w sekcji "akceptacje" dokumentu oraz na metryce dokumentu.


Aby zaakceptować lub odrzucić dokument nie trzeba go zawsze otwierać do podgladu. Jeżeli widoczne informacje są wystarczające, możemy przejść do menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem myszy na dokument i wybierając odpowiednią opcję z menu.Inne opcje jakie są dostępne z menu kontekstowego to:
  • Edycja - otwiera dokument w trybie do edycji
  • Podgląd dokumenu - otwiera dokumnt w trybie podglądu
  • Usuń - usuwa dokument do kosza
  • Historia zmian - wyświetla historię zmian w dokumencie
  • Potwierdź dokument- akceptuje dokument
  • Zgłoś nieprawidłowość - odrzuca dokument
  • Kopiuj komórke - pozwala skopiowac tekst z aktualnie zaznaczonej komórki

Możliwa jest również zbiorcza akceptacja/odrzucenie dokumentów.
W tym celu należy zaznaczyć kilka dokumentów na liście i kliknąć w odpowiedni przycisk lub na pasku zadań.W przypadku zbiorczej akceptacji komentarz będzie wspólny dla wszystkich dokumentów. Jeśli przynajmniej jeden z zaznaczonych dokumentów wymaga komentarza, należy uzupełnić pole.