Każdy operator może dostosować pod siebie wybrane opcje.
W kontekście każdego operatora możemy zmieniać następujące ustawienia:
  • Domyślny tryb pracy dla nowego dokumentu


Ustawienie to pozwala nam określić, w jakim trybie wejdzie dokument z aplikacji OCR eKsięgowy kiedy ładowany jest w trybie bezpośrednim (nie przez kolejkę OCR) lub dodawany nowy jako pusty dokument.
Ustawienie opcji na Brak spowoduje zaczytanie opcji z globalnych ustawień.
 
  • Grupa schematów w eKsięgowym


Możemy zawęzić schematy księgowe pokazywane w eKsięgowym do wybranej grupy schematów.
Jeżeli wybierzemy Wszystkie, to w eKsięgowym będą wyświetlane wszystkie schematy.
Schematy jak i grupy ustawiamy w systemie księgowym.
 
  • Domyślny kod dokumentu (tryb rozszerzony)


W tym polu można ustawić, jaki kod dokumentu ma się automatycznie ustawiać dla nowych dokumentów w trybie rozszerzonym. (Dla dokumentów dodawanych nie przez kolejkę OCR)
Wybranie opcji Brak spowoduje, że pole kod dokumentu w nowym dokumencie będzie puste i trzeba będzie je uzupełnić.
 
  • Domyślny tryb dokumentu (tryb prosty)


Podobnie działające ustawienia jak wyżej, tylko dla trybu prostego.
 
  • Domyślna firma


Jeśli mamy dostęp do kilku firm, ustawienie to pozwala określić, która firma nam się automatycznie załaduje po zalogowaniu.
Jeśli ustawienie będzie na Brak, to po zalogowaniu załaduje sie pierwsza firma w kolejności alfabetycznej.
 
  • Domyślna data rejestracji w systemie księgowym

Za pomocą tej opcji możemy ustawić datę, jaka będzie się podpowiadała przy rejestracji dokumentu do systemu księgowego. Czy będzie to data faktury, czy data operacji gospodarczej.