Ustawienie dotyczy bezpośredniego zapisywania kontrahentów w bazie wg. zapisanych ustawień.
W tym miejscu również trzymana jest sekwencja kont analitycznych przypisanych po stronie kontrahenta w systemie księgowym - planie kont
Ustawienie dostępne jest tylko przy Księdze Handlowej.Osobno ustawiamy analitykę dla odbiorców oraz dla dostawców.

Analitykę ustawiamy zgodnie z tym co mamy w programie księgowym.
Prefix konta możemy ustawić na dowolną literkę. Jest on potrzebny do rozróżnienia kontrahentów dodanych przez program RaksSQL i eKsięgowego
Checkbox "Wymagane określenie grupy podstawowej kontrahenta" zaznaczamy, gdy mamy kontrahentów jednego typu zgromadzonych na różnych grupach kont ( obsługuje tylko grupy podstawowe ). Np. Dostawcy krajowi na kontach 202 i dostawcy zagraniczni na kontach 204.
W takim przypadku należy w RaksSQL na grupach podstawowych dodać grupę dostawców krajowych i grupę dostwców zagranicznych i ustawić analitykę na tych grupach.
Jeśli w programie księgowym mamy analitykę ustawioną według numeru NIP, to zaznaczamy Checkox "Analityka wg NIP-u kontrahenta".

Na drugiej zakładce można ustawić parametry roku obrotowego, czyli konto zamykające kręgu kosztów oraz konto dla VAT-u należnego.Uwaga !
Po pierwszym zapisaniu ustawień i do późniejszej edycji są wymagane uprawnienia administratora.