W tym miejscu mamy możliwość ustawienia miejsc powstawania kosztów.
Wykorzystania ustawień do przypisywania wybranego słownika podczas weryfikacji kwot w dokumencie.Dzięki ustawieniu miejsc powstawania kosztów, w trybie rozszerzonym możemy jednym wzorcem rozliczyć różne dokumenty, a także z jednego dokumentu część kwoty zaksięgować na jedno konto, a kolejną część na inne konto.

Nowy wpis dodajemy klikając na

W nowym oknie możemy wybrać grupę, do której będzie należeć konto, a także musimy podać nazwę i kod. Kod musi być unikalny. Do każdego konta można również dodać znaczniki.
Aby dodać nową grupę kont, należy kliknąć w w kolumnie grupa, a następnie w nowym oknie wpisać nazwę grupy i kliknąć naZa pomocą ikonki , możemy dodać bardziej szczegółowy opis konta, który można odczytać po stronie dokumentu podczas przypisywania miejsc powstawania kosztów. Taka informacja w sposób opisowy pozwala na wybranie konta.