Workflow w systemie eKsięgowy to innowacyjny obieg dokumentów automatyzujący pracę sekretariatu oraz działów w strukturze organizacyjnej firmy. Porządkuje obieg faktur i dokumentów np: umów z kontrahentami oraz pomaga rozwiązać codzienne problemy z obsługą przekazywanych dokumentów.

Czym jest Elektroniczny Obieg Dokumentów ?

To system informatyczny usprawniający realizowanie procesów biznesowych opartych na dokumentach w postaci cyfrowej jak i papierowej. W tym celu wykorzystywany jest moduł Workflow oraz procedury przepływu informacji pomiędzy działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W praktyce taki obieg skupia się na rejestrowaniu faktur, pism przychodzących, dygitalizowaniu dokumentów papierowych i ich dekretowaniu, opisywaniu itd.

Moduł Workflow w systemie eKsięgowy pozwala usprawnić rejestrację i obieg faktur kosztowych, dokumentów oraz umożliwia przypisanie zdefiniowanych procedur wdrożonych w przedsiębiorstwie. Takie podejście pozwala skrócić czas obsługi i wyeliminowanie błędów ludzkich. Każdy proces można również uruchomić ręcznie. Praca modułu uzależniona jest od przypisanych praw dla operatorów.

System obiegu dokumentów Workflow do prawidłowej pracy wymaga wprowadzenia do systemu Struktury Organizacyjnej przedsiębiorstwa - tutaj opis działania 

Moduł Workflow - główny widokpodzielony jest na trzy zakładki:

- Rejestr faktur przychodzących - tutaj opis działania
- Rejestr dokumentów przychodzących - tutaj opis działania
- Procedury - tutaj opis działania

Każda zakładka zawiera sposoby filtrowania, wyszukiwania - są one zdefiniowane dla listy dokumentów, faktur dodanych do rejestru. Szczegółowy opis znajduje się w powyższych przekierowaniach lub w menu systemu eKsięgowy - Workflow.