Dokumenty księgowe - jest to podstawowe miejsce, w którym znajdują się wszystkie dokumenty dodawane w systemie eKsięgowy. 
Dokumenty w tym miejscu rozpoczynają swoją drogę do rejestracji w systemie księgowym.
Grid wyposażony jest w wyszukiwanine po danej kolumnie, co w znacznym stopniu usprawnia identyfikację poszczególnych dokumentów.możemy ustawić również widoczność kolumn w oknie

 • menu kontekstowe dostępne w dokumentach 


- edycja dokumentu 
- historia zmian - wszystkie zmiany na dokumencie 
- metryka - raport z obiegu dokumentu - dostępny przy statusie "przekazany do rejestracji"

Dostępne zakładki oraz ich przeznaczenie Dokumenty zarejestrowane - miejsce, w którym są zapisane dokumenty przekazane do rejestracji w systemie księgowym 


 
 • menu kontekstowe dostępne w dokumentach- historia zmian; zapisane zmiany na dokumencie
- możliwość przywrócenia do dokumentów aktualnych, kiedy dokument zostanie usunięty z systemu księgowego - za pomocą tej funkcji operator może przekazać dokument do aktualnych w celu ponownej rejestracji
- metryka - raport z obiegu dokumentuW tym oknie znajduje się również Filtr zaawansowany wyposażony w kilka ustawień pozwalających w dużym stopniu usprawnić pracę z dokumentami.

 • dodawanie dokumentów i ich tryb pracy 
w systemie eKsięgowy wyróżniamy dwa tryby pracy : tryb prosty oznaczony "P" i tryb rozszerzony "R"
 • tryb prosty charakteryzuje się możliwością ręcznego księgowania dokumentów oraz księgowania za pomocą schematów księgowych, które pochodzą z systemu finansowo księgowego
 • tryb rozszerzony charakteryzuje się bardzo dużą szybkością pracy ponieważ księgowanie odbywa się za pomocą wzorców zdefiniowanych w systemie finansowo księgowym.

Dodanie dokumentu

Księgowość - Dokumenty księgowe, zostaje wyświetlona lista dokumentów z możliwością dodania nowego dokumentupo wybraniu przycisku widzimy kolejne okno, w którym mamy możliwość wyboru pozczegolnych funkcji celem automatyzacji weryfikacji oraz zapisania dokumentuEdycja dokumentu - edytowany dokument zawiera wiele możliwości, w jednym miejscu użytkownik ma możliwość ustawienia, sparametryzowania oraz przygotowania dokumentu do rejestracji w systemie księgowym.
 • dokument rozszerzony R


Po lewej stronie dokumentu znajdują się dane, które pochodzą z dokumentu - prawa strona - po uruchomieniu OCR-a. Dokument można również wypełnić ręcznie porównując dokument w oknie podglądu.
 • menu poziom pierwszy - zastosowanie 
 • menu drugi poziom - zastosowanie 


zapisy księgowe w dokumentach rozszerzonych będą widoczne po zarejestrowaniu dokumentów w systemie księgowym,

 • kontrahent - sekcja, w której identyfikowany jest kontrahent z bazy, wprowadzony ręcznie lub przez OCR-a

Ikony - ich działanie 

 • opis dekretów - może być wpisywany ręcznie przez operatora lub pobierany ze słownika systemu księgowego
 • dane dodatkowe - wpis do rejestru

takie dane można ustawić podczas edycji dokumentu, przy rejestracji dokument będzie opatrzony wpisem w rejestrze.
 • rachunek bankowy z dokumentu - użytkownik ma możliwość dodania nowego rachunku bankowego i zapisania do kartoteki kontrahenta. Jeżeli po weryfikacji OCR-a takie konto występuje w kartotece, system je podpowiada i podaje informację, że konto jest wpisane. Drugi etap to weryfikacja czy kontrahent znajduje się na białej liście i czy jest czynnym podatnikiem, system również zazancza jego sprawdzenie. Cała weryfikacja jest zapisywana w kartotece kontrahenta i można ją sprawdzić w systemie.
 • Akceptacje dokumentów - edytowane dokumenty mogą zostać przekazane do kolejki akceptacji dokumentów. Akceptacja dokumentów powiązana jest z operatorami oraz użytkownikami oprogramowania eKsięgowy. System pozwala w prosty, zdefiniowany sposób włączyć dokumenty w mini obieg. Informacje o akceptacji dokumentów przekazywane są za pomocą poczty e-mail, (operator, użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowych dokumentach do zaakceptowania). Powiadomienia również są przekazywane do użytkowników, operatorów mobilnych. Akceptacja dokumentów odbywa się za pośrednictwem list dystrybucyjnych lub listy użytkowników. Operator sam wybiera sposób przekazania.
Lista dystrybucyjnaRęczna 

 • komentarze - rozmowy prowadzone między operatorami, użytkownikami. Wszystkie komentarze są zapisywane, można na nie odpowiadać.
 • pozycje dokumentu w stawkach  - informacje odczytane przez OCR-a lub wpisane ręcznie. Można rozbić na kilka pozycji w różnych stawkach. Każda linia ma możliwość księgowania wg MPK - miejsca powstawania kosztów. MPK jako słownik tworzy się w systemie eKsięgowy w ustawieniach. Po wybraniu odpowiedniego miejsca kosztów i przygotowaniu wzorca, system zarejestruje dokument   
 

MPK

 • dokument prosty P
Dokument prosty zawiera w większości takie same funkcjonalności jak dokument rozszerzony. Podstawowa różnica to księgowanie za pomocą schematów księgowych zrealizowanych w systemie ERP. Dokument prosty można również zaksięgować ręcznie na podstawie danych z dokumentu. 

 • schematy księgowe  - dostępne są po zapisie dokumentu z podstawowymi danymi,
 • księgowanie ręczne - przez przycisk dodaj,


 • etykiety - możliwość oznaczania dokumentów etykietą; w systemie można ustawić etykiety - globalne, które parametryzuje się w Module Administratora dla całej firmy oraz etykiety prywatne - ustawiane przez użytkownika na jego potrzeby przy pracy z systemem eKsięgowy,
 • Ocena dokumentu - pozwala na szybie zweryfikowanie i odczytanie przez opartora czy dokument został poprawnie wygenerowany i czy może zostać zarejestrowany w systemie finansowym. Ilość gwiazdek oraz ich kolor wizualnie podpowiada użytkownikowi jego stan. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu skraca przeglądanie dokumentów.