Szanowny użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować Was o istotnych zabezpieczeniach w naszym oprogramowaniu, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia Waszego bezpieczeństwa i ochrony danych.
 1. Aktualizacja oprogramowania: aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, zalecamy regularne aktualizowanie naszego oprogramowania.
 1. Silne hasła: prosimy o wybieranie silnych haseł do swoich kont w naszym oprogramowaniu. Silne hasła powinny zawierać kombinację małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Ważne jest również regularne zmienianie haseł.
 1. Ochrona poufności danych: w przypadku przesyłania danych przez sieć, zalecamy stosowanie protokołów szyfrowania, SSL/TLS – szyfrowanie komunikacji zapobiega jej przechwytywaniu między klientem i serwerem, czy wręcz modyfikacji przesłanych danych, zanim dotrą do celu ( zabezpieczony dostęp do aplikacji w swoim adresie powinien zawierać https: //nazwa.eksiegowy.eu).
 1. Bezpieczeństwo aplikacji po stronie operatora, użytkownika: upewnij się, że używasz najnowszej wersji przeglądarki oraz jej rozszerzeń. Regularne aktualizacje przeglądarki są istotne, ponieważ zawierają poprawki związane z bezpieczeństwem, które chronią przed znanymi lukami i zagrożeniami.
 1. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych: jeśli korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, muszą być pobierane z oficjalnych źródeł, takich jak sklepy aplikacji App Store, Google Play. Aktywacja pobranej aplikacji na urządzenie odbywa się za pomocą kodu QR, który jest dostępny z poziomu głównej aplikacji po zalogowaniu operatora. Dodatkowo upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest zaktualizowane i chronione przez odpowiednie zabezpieczenia, takie jak hasło ekranowe, czy funkcje uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 1. Ostrzeżenia – phishingu: prosimy o świadomość i ostrożność w przypadku otrzymywania podejrzanych             e-maili, wiadomości tekstowych lub innych form komunikacji. Nasza firma nigdy nie będzie prosić Was o podanie takich informacji. Cała infrastruktura IT oraz środowisko systemowe należy do Was, ponieważ system jest instalowany na serwerach, komputerach wskazanych przez Was podczas instalacji oprogramowania oraz składników potrzebnych do uruchomienia środowiska.


Dodatkowe informacje o środowisku uruchomieniowym oraz bezpieczeństwie,
 
 1. Serwer: aplikacja webowa musi być hostowana na serwerze, który będzie obsługiwał żądania od klientów i udostępniał treść aplikacji. Serwer może być zarządzany przez dostawcę usług hostingowych lub być wewnętrznym serwerem w organizacji.
 2. Środowisko uruchomieniowe: na serwerze musi być zainstalowane zgodne środowisko uruchomieniowe, ( wszystkie wymagane dodatki są wyszczególnione w module administratora – Pomoc – Konfiguracja systemu ).
 3. Serwer HTTP: aby aplikacja webowa była dostępna dla klientów, serwer musi obsługiwać protokół HTTP – w tym przypadku to Apache.
 4. Baza danych: to baza systemu księgowego, z którą jest zintegrowany system.
 5. Bezpieczeństwo:
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji webowej, można uwzględnić dodatkowe elementy, takie jak certyfikat SSL/TLS do szyfrowania połączenia.
  • Bezpieczeństwo środowiska, w jakim pracuje system, spoczywa na dziale IT firmy, w której jest zainstalowane oprogramowanie. Ze względu na bardzo szybki postęp i rozwój tego typu aplikacji, trzeba monitorować rynek.
  • Aktualizacja: aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, administrator powinien monitorować zmiany i zapewniać ich aktualne wersje.