Schemat Organizacyjny - graficzna prezentacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ( firmy ). W tym mmiejscu mamy możliwość przygotowania i zapisania takie struktury. Schemat organizacyjny jest niezbędny dla modułu - Workflow - obieg dokumentów.

Konfiguracja

Ustawienia - Schemat organizacyjny - w jaki sposób rozpocząć konfigurację- miejsce do przygotowania schematu organizacyjnego- wybierając firmę, dla której będziemy tworzyć schemat organizacyjny po wejściu zawsze otrzymujemy prostokąt startowy z jej nazwą,
- schemat zawsze uruchamia się w trybie do podglądu,
- przejście w tryb edycji otrzymujemy po naciśnięciu " Edycja " w tym trybie możemy przystąpić do projektowania schematu organizacyjnego,

w formie edycji - prostokąty otrzymują :
+ dodawanie np: działu
paleta kolorów  - daje możliwość ustawienia koloru na bloku - prostokącie
koszt - usunięcieTak przygotowany schemat możemy zapisać - Publikuj ( będzie dostępny w systemie ), pozostawienie bez publikacji - schemat nie będzie dostępny w systemie eKsięgowy.