Przekazane dokumenty – e-mail
W tym miejscu znajdują się dokumenty przekazane drogą e-mail ( pocztą elektroniczną ) wysłane przez osoby dopisane do adresów e-mail – zaufanych.

UWAGA
- odczytywane pliki to *.pdf,

pliki przesyłane z innym rozszerzeniem nie będą odczytywane i publikowane w eKsiegowy – dokumenty z e-mail,
- dla każdej z firm powinno zostać utworzone inne konto lub inne  foldery z których będą odczytywane wiadomości z serwera IMAP,

Reguły dla odpowiednich folderów muszą zostać utworzone po stronie konta e-mail, konta webowego.
Jeżeli taka konfiguracja będzie wykorzystywana.


Funkcjonalność trzeba skonfigurować w Module Administratora – ustawienie – pobieranie dokumentów przez e-mail.

Konfiguracja :Dodatkowe informacje :

- czas synchronizacji poczty, pobieranie dokumentów, ustawienie, można zmienić na możliwość odświeżania ręcznego dla danego operatora - w tym celu trzeba włączyć prawo dla operatora programu w jego ustawieniach,
- dostępne foldery IMAP – po odświeżeniu można sprawdzić jakie foldery mamy dostępne po stronie konta e-mail na serwerze pocztowym - ta wiedza potrzebna jest do prawidłowego wpisania folderów IMAP podczas konfiguracji kont e-mail,

Moduł dostępny w programie eKsięgowy na koncie operatora.

Po zalogowaniu się do aplikacji eKsięgowy na koncie operatora – operator przy odpowiednio skonfigurowanych prawach będzie mógł korzystać z tej funkcji.
- moduł dostępny jest z głównego pulpitu eKsięgowy – dokumenty z e-mail,- z menu górnego :  księgowość – Przekazane dokumenty e-mail,Moduł dokumentów wysłanych na e-mail:

Po uruchomieniu modułu mamy dostęp do wszystkich przesłanych dokumentów na skonfigurowany adres e-mail.Dokumenty mogą zostać zarejestrowane pojedynczo oraz grupowo. Mamy również możliwość dodania dokumentów do kolejki OCR – funkcjonalność znana w kilku innych miejscach systemu eKsięgowy.
Poszczególne moduły zawierają opis działania.