Rejestracja - umowa zlecenie - moduł zostal przygotowany na potrzeby rejestracji Rachunków - zlecenie / dzieło.
- W tym miejscu operator, użytkownik może zarejestrować rachunek, sprawdzić wyliczone składki, kwotę rachunku. Rejestracja takiego dokumentu przez ten moduł w znacznym stopniu przyśpiesza jego rejestrację po stronie księgowej.

Moduł pozwla wybrać osobę z planu kont i dopisać do słownika z odpowiednim numerem analityki. W kolejnych krokach operator dodaje dokument do systemu i po wypełnieniu odpowiednich składowych, na ich podstawie może sprawdzić oraz zarejestrować
rachunek z możliwością zaksięgowania kwot z rozbiciem na odpowiednie konta.

ZASTOSOWANIE:

- przy prowadzeniu tego typu rozliczeń w innych systemach płacowych, takie podejście pozwala na przekazanie danych w postaci cyfrowej np: do biura rachunkowego, lub innej placówki rozliczeniowej,
- możliwość prowadzenia ewidencji umów zleceń / dzieło z możliwością wyliczeń składek, rachunku,

USTAWIENIA DODATKU

1. z górnego menu eKsięgowy wybieramy - ustawienia - Rejestracja umów zleceń,2. przypisujemy kod dokumentu - na jego podstawie wzorzec zaksięguje dokument zgodnie z ustawieniami,3. parametryzacja konta pracownika,4. dane stałe potrzebne do obliczeń poszczególnych składekParametryzacja powyższych danych jest niezbędna do prawidlowego działania modułu.

PRACA Z DODATKIEM
1. z górnego menu eKsięgowy wybieramy Dodatki - Rejestracja - umów zleceń,2. moduł - opis działania,

Po wybraniu modułu przechodzimy do głównego okna, w którym znajdują się wprowadzone dokumenty - rachunki. W tym miejscu zarządzamy dokumentami.
Dodane zlecenia przedstawione są w formie tabelarycznej z możliwością ich sortowania oraz wyszukiwania. Działanie dostępnych funkcjonalności w tym widoku jest podobne jak w innych modułach.3. umowa zlecenie - edycja,

W dokumencie mamy dostępne następujące funkcjonalności oraz pola do wypełnienia.Dostępne funkcjonalnościJak zaksięgowoć poszczególne kwoty na przypisane konta wg. wzorca pochodzącego z systemu księgowego - dostępna informacjaTak wprowadzone zlecenia mogą być ewidencjonowane w systemie eKsięgowy. Również to miejsce może być pomocne przy wyliczaniu takich zleceń.