Moduł przeznaczony dla biur rachunkowych.

Ekran początkowyPozwala na wpisanie podstawowych danych umowy za usługi i ich ryczałtowe rozliczenie. Po zapisaniu ustawień system będzie generował dokumenty wg. parametryzacji, faktury generowane są automatycznie, cyklicznie na podaną datę.
Wygenerowany dokument w danym dniu jest widoczny na koncie klienta - jako faktura do podglądu i wydruku.
Mamy również możliwość zautomatyzowania księgowania tych dokumentów w systemie finansowym. Istnieje również możliwość generowania ręcznego - na liście zdefiniowanych firm - znajduje się przycisk "Generuj faktury "
  • dokument sprzedaży po stronie biura rachunkowego zostanie zaksięgowany w przychód firmy wg. ustawionego wzorca 
  • po stronie klienta ten sam dokument zostanie zaksięgowany w koszty firmy wg. ustawionego wzorca 
Obie te czynności będą wykonane w czasie generowania dokumentów na daną datę.

Okno ustawień kontrahenta - odbiorcyFaktury - wystawione

Zakładka, w której można obejrzeć wszystkie wygenerowane dokumenty.
Mamy możliwość filtrowania dokumentów.Faktury - nie wystawioneBłędy - księgowania