Akceptacje dokumentów
pozwalają na proste przekazywanie dokumentów i ich akceptację.

Bardziej rozudowana ścieżka akceptacji znajduje się w module Workflow.

W tym miejscu możemy zdefiniować listy użytkowników, do których w ustalonej kolejności będą trafiały dokumenty. Jest to przydatne w akceptacjach wieloetapowych i powtarzalnych. Tak zdefiniowana lista eliminuje pojedyncze wybieranie użytkowników referencyjnych, co w ogólnej pracy przyspiesza całą procedurę oraz wymusza wcześniej zdefiniowany obieg.Aby zdefiniować nową listę użytkowników do akceptacji klikamy przycisk

Jeśli chcemy wyedytować istniejącą już listę klikamay na przycisk

W nowym oknie uzupełniamy Nazwę listy oraz kwotę brutto od której lista będzie obowiązywała. Gdy np. ustawimy kwotę 5000, to przy dokumentach o wartości 5000zł i więcej, i gdy mamy w administratorze włączone sprawdzanie limitów kwot  (więcej tutaj), system podpowie zdefinowaną listę.Możemy mieć kilka list z różnymi kwotami, system podpowie listę odpowiednią do danej kwoty.
Przykład:
Lista 1 kwota brutto 5 000
Lista 2 kwota brutto 20 000
Dla faktury w kwocie od 0 do 4999,99 nie zostanie podpowiedziana żadna lista
Dla faktury w kwocie od 5 000,00 do 19 999,99 zostanie podpowiedziana lista nr 1
Dla faktury w kwocie 20 000 i więcej zostanie podpowiedziana Lista nr 2
Jesli chcemy żeby lista obowiązywała dla wszystkich faktur, wpisujemy kwotę 0

Kolejną rzeczą jaką należy ustawić są użytkownicy referencyjni, dodajemy klikając na przycisk

W kolejnym oknie wybieramy użytkowników lub operatorów z rozwijanej listy.wybierając kolejnych użytkowników / operatorów tworzymy listę akceptacji dokumentów.

Uwaga ! Po dodaniu użytkownika lub operatora brak możliwości zmiany poziomu (kolejności). Trzeba użytkownika usunąć i dodać ponownie.
W polu e-mail możemy wpisać e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, jeżeli dokument przejdzie całą ścieżkę (wszyscy użytkownicy referencyjni zaakceptują fakturę).