W tym oknie możemy pobrać aplikację eKsięgowy OCR, służącą do ropoznawania tekstu na dokumentachoraz przykładowe schematy i wzorce dla księgi handlowej, książki przychodów i rozchodów.Wzorce i schematy są przykładowe i służą jako "inspiracja" jak zbudować własne wzorce i schematy. Trzeba je dostosowac do własnego planu kont i sposobów księgowania w firmie.