Główny certyfikat SSL zapewnia szyfrowaną komunikację miedzy użytkownikiem, a serwerem eKsięgowy.

Aby certyfikat był poprawnie rozpoznawany przez przeglądarki, raz w roku należy zaktualizować certyfikat główny, przed datą jego wygaśnięcia.
Jeśli data wygaśnięcia certyfikatu głównego będzie krótsza niż 14 dni, po zalogowaniu się do systemu wyświetli się komunikat:W celu aktualizacji głównego certyfikatu SSL należy zalogować się do panelu administratora i wybrać kolejno: "Licencja > Informacje o licencji ".Można również skorzystać z kafelka na głównym pulpicie administratora.


Następnie należy kliknąć na przycisk .Wyświetli się okno z prośbą o potwierdzenie aktualizacji certyfikatu.
Po potwierdzeniu, system sprawdzi czy jest ważna licencja na certyfikat SSL oraz czy jest już udostępniony nowy certyfikat.

Jeśli obydwa warunki są spełnione, system zaktualizuje certyfikat główny.
Operacja trwa około minuty i nie należy w tym czasie zamykać okna przeglądarki ani odświeżać strony.

Po pomyślnej aktualizacji certyfikatu wyświetli się komunikat:Po odświeżeniu strony komunikat o nieaktualnym certyfikacie głównym już nie będzie się wyświetlał.

Uwaga!  Aktualizacja certyfikatu głównego jest operacja bezpłatną, jednak należy mieć wykupioną ważną licencję na certyfikat SSL (więcej tutaj).