W aplikacji eKsięgowy możemy używać funkcji przypomnień. Przypomnienie to krótka notatka, do której możemy zajrzeć lub dodać do niej powiadomienie na konkretną godzinę lub dzień.
Przypomnienie możemy także udostępnić innemu operatorowi.

Do przypomnień możemy się dostać klikając na ikonkę dzwoneczka na górnym pasku menu i wybierając opcję


Po kliknięciu otwiera się główne okno przypomnień.W oknie mamy dostępną wyszukiwarkę , a także szybkie filtry w postaci przycisków:

  • Dzisiaj - wyświetla przypomnienia, które mają ustawioną datę na dzień bieżący
  • Ważne - wyświetla przypomnienia, które zostały oznaczone jako ważne (aby oznaczyć przypomnienie jako ważne należy kliknąć obok przypomnienia na liście)
  • Zaplanowane - wyświetla wszystkie przypomnienia, które mają ustawioną datę i godzinę
  • Wszystkie - wyświetla wszystkie niewykonane przypomnienia
  • Powiadomienia - wyświetla przypomnienia, do których jest przypisane aktywne powiadomienie
  • Przypisane - wyświetla przypomnienia, które przypisał nam inny operator.

Przy każdym przycisku widnieje liczba przypomnień, które mieszczą się w tej kategorii. Kliknięcie wybranego przycisku powoduje wyświetlenie tych przypomnień.

Pod filtrami znajdują się listy przypomnień, które możemy dowolnie konfigurować.
Pozwalają one na dodatkową organizację przypomnień według upodobań operatora.Aby dodać nową listę używamy przycisku .
Edycje listy i usuwanie wykonujemy używając przycisków i . Usunąć listę możemy tylko wtedy, gdy nie ma do niej przypisanych żadnych powiadomień (dotyczy to równiez wykonanych).


Aby dodać nowe przypomnienie należy kliknąć na przycisk
W nowym oknie wpisujemy nazwę przpomnienia i wybieramy datę oraz godzinę.Opcjonalnie możemy dodać notatkę oraz ustawić powiadomienie. Powiadomienie ustawiamy zaznaczając checkbox .
Z dostępnych opcji możemy wybrać kiedy pojawi się powiadomieniePo zatwierdzeniu przyciskiem , mamy dodane przypomnienie i jest ono widoczne na liście.Powiadomienie jest sygnalizowane żółtą ikonką dzwonka na pasku menu.


Każde przypomnienie możemy edytować, przenieść do dowolnej listy lub udostępnić innemu operatorowi.
Wykonujemy to klikając na i wybierając odpowiednią opcję.

  • Zmień - pozwala zmienić wszystkie opcje przypomnienia - okienko takie jak przy dodawaniu nowego
  • Udostępnij - pozwala przypisać powiadomienie innemu operatorowi
  • Przenieś - pozwala przenieść przypomnienie do dowolnej listy
  • Usuń - usuwa przypomnienie.
Aby oznaczyć przypomnienie jako wykonane, należy kliknąć w . Przypomnienie znika wtedy z listy i możemy je znaleźć w sekcji "Wykonane", po kliknięciu na przycisk .