Moduł finanse - w tym module operator ma dostęp do wszystkich dokumentów księgowych, aby mógł wygenerować polecenie przelewu z programu eKsięgowy i zapisać je w systemie finansowo księgowym w module przelewy.
Po uruchomieniu otrzymujemy listę z dokumentami, każda lista zależna jest od zakładki w której się znajduje:
  • przychody - są to dokumenty pobierane bezpośrednio z systemu sprzedażowego oprogramowania ERP, moduł może być wykorzystany dla osób, które mają mieć dostęp do wszystkich dokumentów sprzedaży z systemu księgowego
  • koszty - dokumenty, które pochodzą z systemu księgowego, dla których mają zostać wygenerowane przelewy za pośrednictwem programu eKsięgowy
  • koszty - dokumenty eKsięgowy - zakładka włączana w Module Administratora - ustawienia - finanse, w której znajdują się dokumenty pochodzące tylko z systemu eKsięgowy, na ich podstawie można wygenerować polecenie przelewu i zapisać je w systemie księgowym. Dokument zostanie powiązany z kontrahentem po rejestracji dokumentu w systemie księgowym.  
  • lista płatności - wszystkie przelewy zarejestrowane w systemie księgowym. W tym miejscu znajduje się raport z wygenerowania przelewu, w którym zapisane jest konto bankowe biorące udział w płatności, zaznaczone odpowiednim znacznikiem. Raport zawiera sprawdzenie kontrahenta z białą listą oraz jego statusem. Wszystkie sprawdzenia są rejestrowane w kartotece kontrahenta w historii sprawdzeń.


Każda zakladka wyposażona jest w filtry, za pomocą których użytkownik może ustawić swoje wymagania.Poszczególne miejsca zawierają również eksport do excela, takie zarządzanie dokumentami pozwala lepiej pracować na zapisanych danych oraz przetwarzać ich zawartość na różne sposoby.

Generowanie przelewu - przelewy generowane są z listy dokumentów i zapisywane w raporcie do obróbki oraz zapisu w systemie księgowym.Polecenie przelewu w systemie księgowym w module przelewy zapisywane jest na dwa sposoby :
  • w masce dokumenu dopisywana jest literka N - taki zapis informuje, że kontrahent, na którego został przygotowany przelew nie jest sprawdzony na białej liście lub ma negatywną weryfikację 
  • w masce dokumentu dopisywana jest literka T - taki zapis informuje, że kontarhent zachowuje wszystkie kryteria