Statystyki

Klikając w ikonkę wykresu na górnym pasku menu możemy w czytelny, graficzny sposób przeanalizować i porównać ilość dokumentów wprowadzanych w danej firmie z podziałem na lata i miesiące.