WersjaData publikacji

8.2.72024-06-14

Zmiany w wersji 8.2.7 – wersja z dnia 2024.06.14

 • w OCR eKsięgowy naprawiono błąd wymiany dokumentów (wersja desktop ),
 • dodano możliwość obsłużenia wielu kont e-mail do jednego podmiotu. Administrator – pobieranie dokumentów przez e-mail,

8.2.62024-06-12

Zmiany w wersji 8.2.6 – wersja z dnia 2024.06.12

 • w OCR dodano możliwość powiększania, pomniejszania dokumentów,
 • podczas ponownego użycia OCR-a bez “ Czyszczenia dokumentu “ dodano możliwość wyboru dat,
 • dodano możliwość wyboru sposobu zapłaty: Przelew, Gotówka, Karta,
 • zmieniono, zautomatyzowano mechanizm podpowiadania kursu waluty. Po wybraniu waluty, automat podpowiada kurs z tabeli kursowej wg. daty faktury,

8.2.52024-05-28

Zmiany w wersji 8.2.5 – wersja z dnia 2024.05.28

 • naprawiono błąd – w akceptacji dokumentów, “zgłoszone nieprawidłowości” – (internal server error),

8.2.42024-05-28

Zmiany w wersji 8.2.4 – wersja z dnia 2024.05.28

 • wyszukiwarka plików, do zasobnika ( wybór kolumn ) dodano : etykiety, projekty,
 • wyszukiwarka plików, podczas pobierania dokumentów dodano możliwość dołączenia : metryki oraz załączników,
 • wyszukiwarka plików, dodano możliwość zabezpieczenia hasłem, po wprowadzeniu hasła plik zostanie zaszyfrowany. Jeżeli nie wprowadzimy hasła pliki nie zostaną zaszyfrowane,
 • dodano możliwość przeniesienia dokumentów z aktualnych do Workflow – dostępne z menu kontekstowego : “Przenieś do Workflow “,
 • naprawiono błąd w schemacie odnośnie zmiennej : [ekopisdekret], przypisana zmienna nie była brana pod uwagę,
 • poprawiono system przyznawania gwiazdek na dokumencie, problem występował kiedy kontrahent w kartotece miał przypisany ten sam nr rachunku bankowego. System pokazywał czerwone gwiazdki,
 • menadżer projektów pro – w raporcie dodano zakres dat projektu, przy wyborze istnieje możliwość zawężania dokumentów w danym okresie.

8.2.32024-05-21

Zmiany w wersji 8.2.3 – wersja z dnia 2024.05.21

 • naprawiono błąd w module ryczałt, problem z rejestracją dokumentów w systemie,
 • dodano raport na dokumencie, w pasku narzędzi doszła nowa funkcjonalność – Informacja o dokumencie [i],

8.2.22024-05-17

Zmiany w wersji 8.2.2 – wersja z dnia 2024.05.17

 • zaimplementowano możliwość obsługi połączenia przez proxy,
 • naprawiono błąd związany z Uwagami z modułu mobilnego, podczas włączenia OCR-a opisy były kasowane,
 • Workflow – dodano znaczniki do dokumentu,
 • Delegacje – dodano załączniki do dokumentu delegacji,
 • w dokumentach doszła możliwość obliczania pozycji dokumentu w stawkach VAT od brutto, standardowo pozycje są liczone od netto. Po zaznaczeniu “Oblicz od brutto “ pozycje są liczone od brutto podczas wprowadzania pozycji w stawkach. Jeżeli pozycje wcześniej były liczone od netto to po zaznaczeniu “Oblicz od brutto “ pojawia się komunikat do wyboru,
 • naprawiono błąd z wprowadzaniem kwot na minus, korekty, brak możliwości rejestracji w systemie księgowym,

8.2.02024-05-13

Zmiany w wersji 8.2.0 – wersja z dnia 2024.05.13

 • zaimplementowano nowy moduł OCR, który jest dostępny z interfejsu eKsięgowy. OCR jako aplikacja będzie dostępny do wersji ( 8.2.1 – od tej wersji nie będzie już wspierany ),
 • nowy OCR nie zawiera funkcjonalności dzielenia dokumentów, opcja będzie dostępna w późniejszym terminie,
 • naprawiono błąd z przypisywaniem projektu w aplikacji mobilnej – Android,
 • Workflow – nowa cecha, przy uruchomionej procedurze w pierwszym kroku umożliwiono wysyłanie powiadomienia na e-mail,
 • Workflow – podczas przekazywania dokumentu do akceptacji bezpośrednio z listy dokumentów w przypadku braku kontrahenta były usuwane pozycje z MPK. W dokumentach księgowych nie można było odczytać wartości,
 • Workflow – poprawiono wydajność podczas edycji dokumentu,
 • Workflow – podczas startu procedury – w pierwszym etapie system nie pytał o uwagi, ten proces został poprawiony,
 • Workflow – w opisie dekretu podpięto słownik z wzorcami opisów,
 • Workflow – w polu uwagi zwiększono ilość znaków do 1000,
 • w dokumencie księgowym – w polu uwagi zwiększono ilość znaków do 1000,
 • w dokumentach księgowych do zasobnika dodano kolumnę z załącznikiem, która informuje czy w danym dokumencie znajduje się załącznik,
 • naprawiono błąd w dokumentach księgowych z brakiem załączników,
 • naprawiono błąd przy wysyłaniu dokumentów z aplikacji mobilnej, błąd występował tylko w niektórych przypadkach i nie zawsze był generowany,
 • wersja wymusza instalację nowych wersji aplikacji mobilnych : IOS, Android,

UWAGA !
ta wersja zmienia działanie w systemie eKsięgowym, był wydany komunikat o konieczności aktualizacji do wersji 8.1.6.
Przy aktualizacji z niższych wersji niż wskazana w komunikatach mogą wystąpić problemy z działaniem systemu eKsięgowy. W takich przypadkach konieczna będzie interwencja serwisu.
Zgodnie z komunikatami serwis będzie odpłatny.


8.1.62024-03-18

Zmiany w wersji 8.1.6 – wersja z dnia 2024.03.18

 • w dokumentach dodano podsumowanie w PLN dla dokumentów w walucie,
 • workflow – naprawiono błąd przy zbiorczym przekazywaniu dokumentów oraz cofaniu dokumentów,
 • workflow – dodano prawo / widoczność tylko swoich dokumentów,

8.1.52024-03-14

Zmiany w wersji 8.1.5 – wersja z dnia 2024.03.14

 • Urządzenia Mobilne – IOS, Android
 • dodano powiadomienia push o dokumentach z Workflow,
 • naprawiono błąd występujący na niektórych telefonach z systemem Android związany z “skanuj aparatem” – odnośnie uprawnień,
 • naprawiono błąd występujących na telefonach z systemem Android z możliwością wyboru pojazdu,
 • eKsięgowy
 • przyspieszono ładowanie listy Workflow i Dashboard,
 • przyspieszono ładowanie edycji faktur w dokumentach księgowych,
 • poprawiono ładowanie systemu eKsięgowy,
 • naprawiono błąd podczas rejestracji dokumentu pochodzącego z Workflow – przy zmianie trybu rozszerzonego na prosty,
 • OCR eKsięgowy wersja 1.0.0.14 – wersja do pobrania z aplikacji eKsięgowy – Narzędzia – do pobrania,
 • naprawiono błąd podczas wczytywania dokumentu – pliku wielodokumentowego,

8.1.42024-03-05

Zmiany w wersji 8.1.4 – wersja z dnia 2024.03.05

 • Urządzenia Mobilne – IOS, Android
 • dodano obsługę Workflow,
 • eKsięgowy
 • naprawiono błąd występujący przy dodawaniu wielu miejsc powstawania kosztów “MPK” w jednym dokumencie, błąd ujawniał się przy więcej niż 9 pozycjach,
 • naprawiono błąd przy przenoszeniu dokumentów z workflow do księgowości – pojawiał się raport błędu o pustym elemencie, dokumenty nie były przenoszone,
 • MPK – naprawiono zgłoszony błąd odnośnie wyświetlania opisów,
 • wyświetlanie procedur w przeglądarce firefox – naprawiono błąd z wyświetlaniem większej ilości procedur,
 • usprawniono proces sprawdzania, rejestracji dokumentów wg. numeru dokumentu w obrębie kontrahenta dla roku obrotowego w którym dokument jest rejestrowany,

8.1.32024-01-29

Zmiany w wersji 8.1.3 – wersja z dnia 2024.01.29

 • naprawiono błąd, który występował podczas przesyłania dokumentów z OCR eKsięgowy, ( żądanie zostało przerwane: Połączenie zostało nieoczekiwanie zakończone ),

8.1.22024-01-26

Zmiany w wersji 8.1.2 – wersja z dnia 2024.01.29

 • Aplikacja Mobilna – dodano obsługę Projektów PRO,
 • naprawiono widoczność dokumentów w Workflow – dokumenty, które były przekazane do księgowości nie były widoczne dla operatora, użytkownika,
 • naprawiono błąd z uwagami pochodzącymi z aplikacji mobilnej, które przechodzą przez OCR-a, teraz są widoczne,

8.1.12024-01-16

Zmiany w wersji 8.1.1 – wersja z dnia 2024.01.16

 • dodano możliwość zgłaszania błędów:Pomoc – Zgłoś błąd w aplikacji, opcja jest również widoczna w dolnym pasku aplikacji,
 • dodano możliwość zamówienia usługi płatnej:Pomoc – Zamów usługę wsparcia, opcja jest również widoczna w dolnym pasku aplikacji,
 • naprawiono błąd z wyszukiwaniem centrum kosztów w pozycjach dokumentu,
 • wprowadzono zapamiętywanie grup w MPK – możliwość utworzenie innych grup w każdej z firm,

8.1.02023-12-20

Zmiany w wersji 8.1.0 – wersja z dnia 2024.01.04

 • KSeF – dodano możliwość pobierania dokumentów sprzedażowych, dodatkowa możliwość współpracy aplikacji z innymi systemami sprzedażowymi – zwłaszcza dla biur rachunkowych, mechanizm umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów,
 • KSeF – wprowadzono najnowsze zmiany,
 • KSeF – w uprawnieniach – w module administratora, dodano prawo dla dokumentów sprzedaży, aby mieć możliwość dodawania, przeglądania dokumentów, księgowania dokumentów – prawo powinno zostać włączone,
 • został wprowadzony mechanizm wyszukiwania dokumentów w całej bazie danych – również tych , które nie zostały wprowadzone przez eKsięgowego, w ustawieniach dodano prawo dla operatora oraz użytkownika – możliwość włączenia funkcjonalności,
 • Workflow – naprawiono błąd z numeracją dokumentów,
 • Moduł administratora – informacja o licencji – zmiana układu licencji dodatkowych,
 • Moduł administratora – edycja użytkownika – Dział i Workflow – usunięto błąd po naciśnięciu “Anuluj”,
 • została wyłączona usługa OCR-a – zgodnie z wysyłanymi informacjami w tej sprawie,
 • dokumenty – naprawiono błąd z kursami walut,

8.0.92023-12-19

Zmiany w wersji 8.0.9 z dnia 2023.12.18

 • Workflow – powiadomienia e-mail : zbiorcze, pojedyncze,
 • Workflow – powiadomienie na “kafelku” – pulpit użytkownika,
 • KPiR – rozwiązano problem z rejestracją faktur w systemie księgowym, podczas księgowania schematem w niektórych przypadkach mógł wystąpić błąd : Undefined property stdClass::$KWOTA_WAL,

8.0.82023-12-13

Zmiany w wersji 8.0.8 z dnia 2023.12.13

 • Workflow – w edycji dokumentu dodano etykiety, projekty,
 • Menadżer projektów PRO – na głównym gridzie dodano możliwość przypisania etykiety prywatnej, po wejściu w projekt – ustawienia dana etykieta nie jest widoczna,
 • Menadżer projektów PRO – zakładka : dokumenty księgowe – dodano możliwość wstawienia kolumny “Etykiety” z wybór kolumn – tylko widoczność bez możliwości dodawania, zmiany,
 • Dokumenty oczekujące – we wszystkich pozycjach dodano możliwość wyboru kolumny “Etykiety” z wybór kolumn,
 • Użytkownik – dodano możliwość wybrania etykiet z głównego grida – menu kontekstowe, w dokumentach aktualnych, w dokumentach zarejestrowanych,
 • W module pliki dodano funkcję podglądu historii zmian na dokumencie księgowym,

8.0.72023-12-11

Zmiany w wersji 8.0.7 z dnia 2023.12.11

 • KSeF – został udostępniony dla użytkownika,
 • KSeF – dodano prawa dla operatora oraz użytkownika związane ze zmianą statusu,
 • KSeF – dodano możliwość nadania statusu dla pobranego dokumentu : można księgować, nie księgować – wstępna weryfikacja użytkownika pobranych dokumentów,
 • KSeF – dodano możliwość przypisania dokumentu do projektu,
 • KSeF – dodano możliwość przypisania etykiety,
 • Dokumenty oczekujące – we wszystkich miejscach dodano eksport do xls, kolumnę z datą operacji gospodarczej oraz walutą,
 • Workflow – dodano możliwość przypisania etykiety oraz projektu,
 • Do dolnego paska dodano informację o firmie do której jesteśmy zalogowani oraz jej nip, dolny pasek jest widoczny w każdym miejscu aplikacji,

8.0.62023-11-13

Zmiany w wersji 8.0.6 z dnia 2023.11.13

 • Menadżer projektów – eksport do excela dodano opis konta księgowego,
 • Menadżer projektów – eksport do PDF, zmieniono widok strony na poziomy,
 • Workflow – dodano boczny filtr: data utworzenia ( wszystkie, dzisiaj, wczoraj, bieżący tydzień, bieżący miesiąc, poprzedni tydzień, poprzedni miesiąc ),
 • Dokumenty księgowe : aktualne, zarejestrowane, kosz – dodano eksport do excela,
 • Dodano zarządzanie listami grida : Dokumenty księgowe, KSeF, Pliki, Workflow : Rejestr faktur, Rejestr dokumentów przychodzących,
 • Naprawiono błąd z datą wpisu do rejestru vat jeżeli dokument został dodany do księgowości z Workflow,
 • Ryczałt – obsłużono schematy,

8.0.52023-11-02

Zmiany w wersji 8.0.5 z dnia 2023.11.02

 • dodatki – finanse – został zmieniony wygląd, poprawiono filtry,
 • ustawienia – zmieniono wygląd : kody dokumentów – tryb prosty, kody dokumentów – tryb rozszerzony,
 • w module administratora dodano : pod znakiem zapytania – zewnętrzna komunikacja: wskazane serwisy, które wykorzystuje eKsięgowy,

8.0.42023-10-23

Zmiany w wersji 8.0.4 z dnia 2023.10.23

 • przebudowano centra kosztów MPK – dodano eksport / import ustawień do innej firmy. Parametry na które trzeba zwrócić uwagę podczas wykonywania działań : usuń wszystkie istniejące i dopisz nowe – przy zaznaczonym parametrze w docelowym miejscu zostaną usunięte wszystkie istniejące wpisy i dopisane nowe, pozostaw istniejące i dopisz nowe – przy zaznaczonym parametrze zostaną dopisane tylko nowe centra kosztów,
 • przebudowano akceptację dokumentów,
 • dodano widoczność załączników z workflow bezpośrednio z załącznika dokumentu – dodano zakładkę z załącznikami z workflow,

8.0.32023-10-12

Zmiany w wersji 8.0.3 z dnia 2023.10.12

KSeF – rejestracja dokumentów – jest już dostępny
 • opis znajduje się w pomocy systemu eKsięgowy
eKsięgowy
 • naprawiono błąd z przenoszeniem pliku nofile.pdf do załączników,
 • naprawiono błąd z działaniem “stop” w procedurach Workflow,
 • workflow – sprawdzanie dokumentów pod kątem duplikatów,

8.0.22023-08-28

Zmiany w wersji 8.0.2 z dnia 2023.08.28

Workflow
 • obieg dokumentu – dodano czas analizy na poszczególnym etapie, dodano również łączny czas analizy. W administratorze zostały dodane ustawienia dzięki którym, można ustawić własny czas. ( Administrator – Ustawienia – Workflow – Pozostałe ),
eKsięgowy
 • dodano ograniczenia z limitem pobierania rekordów : 1000, 1500, 2000, 2500 ( Aktualne, Zarejestrowane, Kosz ),
 • schematy księgowe – naprawiono błąd z automatycznym wyszukiwaniem kontrahenta w planie kont [K],
 • tryb rozszerzony – naprawiono błąd z podmianą kontrahenta podczas edycji dokumentu – podwójny NIP,
 • poprawiono wydajność,

8.0.12023-08-22

Zmiany w wersji 8.0.1 z dnia 2023.08.22

eDelegacje
 • dodano słownik rodzaju dokumentów,
 • dodano wersje webową dla pracownika, możliwość dodawania dokumentów, przeglądania,
 • dodano możliwość przypisania kierownika, podstawowe ustawienia w administratorze,
eKsięgowy
 • przygotowanie do KSeF / Rejestracja – informacja w aplikacji po aktualizacji,
 • zmiana polityki haseł : minimalna długość hasła to 12 znaków, hasło musi zawierać znak specjalny,
 • dodano podgląd hasła,
 • dodano sprawdzanie hasła przy wpisywaniu, podświetlanie pozycji w polityce haseł,
 • zmieniono sposób logowania na urządzeniach mobilnych, po zeskanowaniu kodu QR wymagane jest podanie hasła,
Aplikacje mobilne
 • nowe wersje – wymagana aktualizacja

8.0.02023-07-31

Zmiany w wersji 8.0.0 z dnia 2023.07.31

 • naprawiono błąd z brakującymi numerami przelewów w “oczekujących na rejestrację”,
 • naprawiono błąd z brakującym “ID” w dokumentach oczekujących – “ Oczekujące na akceptację ( wszystkie )”,
 • dodano informację o brakującym adresie email podczas dodawania listy akceptacji, brak adresu uniemożliwiało akceptację,
 • w module administratora – naprawiono listę użytkowników. W niektórych przypadkach występował błąd : Internal Server Error,

7.9.92023-07-07

Zmiany w wersji 7.9.9 z dnia 2023.07.07

 • naprawiono błąd przy przekazywaniu do teczki z workflow jeżeli nie było żadnych katalogów,
 • zwiększono pole na email z 3000 na 5000, ( Admin – Ustawienia – pobieranie dokumentów przez e-mail ),
 • oczekujące na rejestrację w systemie księgowym – dodano kolumnę “Waluta”,

7.9.82023-07-06

Zmiany w wersji 7.9.8 z dnia 2023.07.06

Zmiany w module Administratora :
 • zmieniono grid z operatorami,
 • zmieniono grid z użytkownikami,
Zmiany w module Rejestracja umów zleceń :
 • zmieniono grid,

7.9.72023-06-28

Zmiany w wersji 7.9.7 z dnia 2023.06.30

Zmiany w module Workflow :
 • naprawiono problem ze schematem organizacyjnym w trybie edycji,
 • dodano zbiorcze ustawianie procedur,
 • dodano zbiorcze zatwierdzanie / przekazywanie / odrzucanie dokumentów,
 • dodano prawo do uruchamiania zmiany trybu obiegu dokumentów,
 • dodano zbiorcze przekazywanie do – dokumentów księgowych / teczki z dokumentami,
 • dodano metrykę na dokumencie,
 • dodano możliwość ustawienia kwoty na procedurze, podczas zapisywania dokumentu system będzie sprawdzał kwoty i podpowiadał pasującą procedurę, taka procedura zostanie uruchomiona,
Wyszukiwanie dokumentów :
 • rozbudowano metrykę o dane z Workflow,
Administrator :
 • ustawienia – pobieranie dokumentów z email, adresy email – obsłużono zapis ( *@domena.pl – gwiazdka pozwala na przyjęcie dokumentów ze wszystkich skrzynek danej domeny),
 • naprawiono błąd podczas sprawdzania operatorów z systemem księgowym, w niektórych przypadkach operatorzy byli blokowani bez możliwości dodania,

7.9.62023-06-14

Zmiany w wersji 7.9.6 z dnia 2023.06.14

 • obsłużono błąd przy dodawaniu kontrahenta : “General error: -803 attempt to store duplicate value” FI_PLAN_KONT_NUMER_ROK”,
 • workflow, naprawiono błąd przy wyborze dostawcy bez nr NIP,
 • podczas zmiany trybu pracy dokumentu w niektórych przypadkach pojawiał się błąd,
 • zmiana w schemacie księgowym – jeżeli używamy zmiennej “ekstawki” i dokument jest w walucie to do rejestru VAT przenoszone są stawki w PLN, we wcześniejszej wersji kwoty były w walucie,

7.9.52023-06-02

Zmiany w wersji 7.9.5 z dnia 2023.06.05

 • zmieniono komunikat informujący o konieczności instalacji nowej wersji OCR eKsięgowy,
 • poprawiono kurs waluty w OCR Eksięgowy,
 • dodano zmienną [ekkurswaluty]do schematów księgowych, zmienna przenosi kurs waluty z dokumentu do zmiennej,
 • edycja dekretu ( dokument prosty ) – poprawiono edycję kwot jeżeli została wybrana waluta inna niż PLN,

7.9.42023-05-25

Zmiany w wersji 7.9.4 z dnia 2023.05.26

 • nowa wersja eDelegacje – mobilny ( Android ) – dostępna w sklepie Google Play,
 • eKsięgowy – dodatki – Rejestracja delegacji – dostosowanie do nowego wyglądu,
 • dokumenty księgowe – podczas, podmiany dokumentów dodano możliwość automatycznego zapisu bieżącego dokumentu w załącznikach, dostępna opcja “Przenieś aktualny plik dokumentu do załączników” – UWAGA ! opcja jest domyślnie włączona,
 • OCR eKsięgowy wersja 1.0.0.13
 • poprawiono odczytywanie dokumentów
 • dodano sprawdzanie zgodności wersji podczas uruchomienia aplikacji – jeżeli występuje niezgodność aplikacja informuje o obowiązującej wersji i nie pozwala się zalogować do OCR eKsięgowy. Nową wersję można pobrać z systemu eKsięgowy – Narzędzia – do pobrania,
 • dodano przycisk : Data wystawienia dokumentu – przy : Data otrzymania dokumentu,

7.9.32023-05-16

Zmiany w wersji 7.9.3 z dnia 2023.05.19

 • nowa wersja eDelegacje – mobilny ( IOS ) : przebudowano interfejs – do pobrania w sklepie App Store,
 • rozwiązano problem z usuniętymi dokumentami z kolejki OCR, nie trafiały do kosza,
 • naprawiono problem z załącznikami w module – dokumenty z email, w niektórych przypadkach nie przechodziły załączniki,

7.9.22023-05-12

Zmiany w wersji 7.9.2. z dnia 2023.05.15

 • zablokowano możliwość logowania się na tego samego operatora,użytkownika : przy zalogowaniu się na to samo konto wcześniejsza sesja zostaje zamknięta ( wylogowanie ),
 • nowa wersja eDelegacje – mobilny ( IOS ) : przebudowano interfejs, dodano możliwość wysyłania załączników do dokumentów,
 • moduł Rejestracja delegacji – dodano możliwość dodawania załączników do dokumentów,
 • dokument prosty, wprowadzanie ręczne – rejestr VAT pojawiał się błąd przy dodaniu kolejnej pozycji rejestru w nowym dokumencie – przed zapisem, naprawiono,
 • dokumenty, aktualne, zarejestrowane – dodano : data operacji gospodarczej, standardowo kolumna jest ukryta,

7.9.12023-04-11
Zmiany w wersji 7.9.1. z dnia 2023.04.27
 • eKsięgowy:
 • moduł Workflow – dodano podgląd dokumentu z głównego grida,
 • moduł Workflow – dodano zakładkę z kolejką OCR, w kolejce pokazywane są tylko dokumenty, które pochodzą z Workflow,
 • schematy księgowań – dodano obsługę ustawionej wartości bezpośrednio jako zmienna : stawki VAT: ZW, NP, itd.
 • Teczka z dokumentami – dodano ograniczenia widoczności folderów w zależności od praw,
 • edycja dokumentu – naprawiono błąd związany z resetowaniem się grida : w dekretach, rejestrze vat,
 • naprawiono błąd związany : małe / duże litery w nadawcach wysyłanych dokumentów,
 • moduł Administrator
 • prawa do teczek z dokumentami – kopiowanie oraz wklejanie praw,
 • dodano zarządzanie prawami do teczki z dokumentami,
 • prawa użytkowników i operatorów – dodano kopiowanie oraz wklejanie praw,
 • prawa workflow dla operatorów i użytkowników – dodano włączanie / wyłączanie praw grupowo,
 • Workflow – dodano możliwość określenia katalogu bazowego – teczka z dokumentami,

7.9.02023-03-30
Zmiany w wersji 7.9.0. z dnia 2023-04-03
 • eKsięgowy:
 • nowa cecha – dodawanie znaczników w trybie prostym z zachowaniem kolejności dodania – naprawiono błąd, który pojawiał się w schematach,
 • nowa cecha – w dokumentach aktualnych dodano możliwość dodania dokumentu do “Przypomnienia” – Przypomnij za godzinę, Przypomnij jutro – zawsze o godzinie 9.00,
 • moduł Administratora – dodano możliwość wyłączenia / włączenia użytkownika, operatora, “ Aktywny “,
 • dokumenty oczekujące – na rejestrację w systemie księgowym, dodano weryfikację dokumentów względem wygenerowanych deklaracji. Przy próbie rejestracji dokumentu z okresu wystawionej deklaracji system przed rejestracją poinformuje operatora jeżeli dokument pochodzi z tego okresu. Deklaracje są sprawdzane ze statusem : “wprowadzony”, “wysłany”. Weryfikacja automatycznie włączona podczas rejestracji dokumentów w systemie księgowym “Sprawdzaj czy istnieją już deklaracje lub pliki JPK obejmujące wybraną datę wpisu do rejestru VAT”,
 • dokumenty oczekujące – na rejestrację w systemie księgowym, dodano możliwość wyciągnięcia kolumny “Etykiety” – Wybór kolumn,
 • kartoteka-pojazdy : zabezpieczono sposób wprowadzania nr rejestracyjnego. Problem w niektórych wersjach występował podczas OCR-owania dokumentów z wykorzystaniem pojazdów,
 • dodano możliwość przeniesienia dokumentu do innego roku obrachunkowego, Księgowość – Dokumenty księgowe – doszła nowa zakładka “ Nowe dokumenty – wszystkie lata “ w tym miejscu można odszukać wysłane dokumenty, które mogły trafić do błędnie wybranego okresu obrachunkowego. Z menu kontekstowego po zaznaczeniu dokumentów można przenieść dokument do wybranego roku.

7.8.52023-03-15
Zmiany w wersji 7.8.5 z dnia 2023-03-15
 • OCR eKsięgowy:
 • naprawiono błąd z przesyłaniem dokumentów po odczytaniu dokumentu, “ Żądanie zostało przerwane. Połączenie zostało nieoczekiwanie zakończone “,
 • eKsięgowy:
 • naprawiono błąd – brak możliwości odczytu załącznika w dokumencie rozszerzonym,

7.8.42023-03-14
Zmiany w wersji 7.8.4 z dnia 2023-03-14
 • eKsięgowy:
 • Workflow – poprawiono błąd rejestracji dokumentów z kolejki OCR,

7.8.32023-03-13

Zmiany w wersji 7.8.3 z dnia 2023-03-13

 • eKsięgowy:
 • Workflow – dodano kolejkę OCR do faktur,
 • Workflow – zmodyfikowano obsługę użytkowników,
 • Dokumenty mobilne i z email : blokowanie przenoszenia dokumentów do Workflow przy braku możliwości wynikających z ( braku praw, moduł workflow nie został skonfigurowany, brak odpowiedniej licencji ),
 • dodano możliwość przekazywania faktur i dokumentów do Workflow,
 • dokument prosty – przebudowano zakładki : dekrety, rejestr,
 • poprawiono ogólną ergonomię aplikacji,

7.8.22023-03-06

Zmiany w wersji 7.8.2 z dnia 2023-03-06

 • eKsięgowy:
 • ustawienia – MPK – dodano zapisywanie danych w transakcji. Blokowanie przycisków jeśli zapis nie powinien być dostępny,
 • podgląd dokumentu – Menadżer projektów – naprawiono problem z identyfikacją dokumentu ( ID dokumentu ), przy pobieraniu: etykiet, komentarzy, załączników,
 • poprawiono ogólną ergonomię aplikacji,

7.8.12023-03-01

Zmiany w wersji 7.8.1 z dnia 2023-03-01

 • eKsięgowy:
 • poprawiono błąd przy akceptacji dokumentów,
 • poprawiono błąd podglądu załącznika przy edycji dokumentu,
 • poprawiono komunikaty błędów przy rejestracji dokumentu gdy data była wprowadzana ręcznie,
 • dodano możliwość dodania załącznika, gdy dokument jest w trybie podglądu,
 • poprawiono ogólną ergonomię aplikacji,

7.8.02023-02-24

Zmiany w wersji 7.8.0 z dnia 2023-02-24

 • eKsięgowy:
 • powiększono ilość znaków – pole uwagi przy akceptacji dokumentów ( było 250 znaków, zmieniono na 1000 znaków ),
 • poprawiono ergonomię aplikacji,

7.7.22023-02-13

Zmiany w wersji 7.7.2 z dnia 2023-02-13

 • eKsięgowy:
 • naprawiono błąd w akceptacjach dokumentów – odświeżanie listy,
 • usunięto przycisk edycji z głównego grida w dokumentach zarejestrowanych,
 • dodano kolumnę termin płatności w dokumentach do akceptacji,
 • naprawiono błąd przy przeglądaniu dokumentów z wykorzystaniem strzałek,

7.7.12023-02-06

Zmiany w wersji 7.7.1 z dnia 2023-02-06

 • eKsięgowy:
 • naprawiono zgłoszony błąd związany z zapisami sald na kontach przy księgowaniu wg. daty operacji gospodarczej, ( kiedy data pochodziła z roku 2022, a dokument z roku 2023),
 • naprawiono błąd, który występował podczas tworzenia zestawień,

7.7.02023-02-03

Zmiany w wersji 7.7.0 z dnia 2023-02-03

 • OCR eKsięgowy – nowa wersja 1.0.0.12 – zmiany w kwotach minusowych, poprawiono mechanizm odczytu,
 • eKsięgowy – naprawa błędów :
 • naprawiono problem ze stawką VAT 6RR, 7RR i 3% podczas rejestracji dokumentów w trybie rozszerzonym,
 • naprawiono błąd z przełączaniem banków w edycji dokumentu,
 • naprawiono błąd z pobieraniem kursu walut,
 • naprawiono sortowanie lat obrachunkowych,
 • naprawiono błąd wyboru auto-schematu w pojazdach, można przygotować inny schemat w poszczególnych latach obrachunkowych,
 • eKsięgowy :
 • dodano możliwość obsługi plików JPG/JPEG – ( dodaj dokument ),
 • zmiany w module Workflow :
 • dodano możliwość przesunięcia dokumentów z email do Workflow,
 • naprawiono błąd polegający na : usunięciu do kosza przesłanego dokumentu z Workflow do księgowości, ( we wcześniejszej wersji taki dokument również był usuwany z Workflow ),
 • eKsiegowy zmiany w interfejsie :
 • przebudowano następujące miejsca : (logistyka oraz funkcjonalność pozostają bez zmian )
 • Dokumenty oczekujące, Księgowość, Kartoteki, Dodatki – JPK, Pliki, Workflow – poprawa ergonomii systemu, ujednolicenie pracy z aplikacją, zwiększenie możliwości, przyspieszenie prezentacji danych,

7.0.42022-12-19

Zmiany w wersji 7.0.4 z dnia 2022-12-19

 • Workflow – poprawki,

7.0.32022-12-14

Zmiany w wersji 7.0.3 z dnia 2022-12-14

 • Workflow – naprawiono błąd przy zmianie firmy,
 • zmieniono działanie w module – Integracja,
 • usunięto błąd po zmianie kodu na dokumencie po stronie systemu księgowego,

7.0.22022-12-09

Zmiany w wersji 7.0.2 z dnia 2022-12-09

 • Workflow – obieg dokumentów dodano możliwość tworzenia procedur,
 • naprawiono błąd – w schematach, jeżeli schemat zawierał wiele pozycji np: pozycji kosztowych, ale zostały wypełnione niektóre pozycje to system generował błąd,

7.0.12022-12-05

Zmiany w wersji 7.0.1 z dnia 2022-12-05

 • naprawiono błąd w zakładce Ustawienia importu kontrahentów z GUS / Analityka kontrahenta, brak możliwości ustawienia kont.

7.0.02022-12-01

Zmiany w wersji 7.0.0 z dnia 2022-12-01

 • dodano nowy moduł – Workflow – obieg dokumentów ( opis : https://pomoc.helpoffice.pl/194,opis_-_workflow.html ), po instalacji nowej wersji moduł zostanie włączony automatycznie do 31.12.2022 roku dla wszystkich licencji,
 • rozbudowano kartotekę kontrahentów o kontrahentów systemu eKsięgowy – incydentalni , wykorzystywana w module Workflow,
 • poprawiono zgłoszone błędy : problem z załącznikami w email, logowanie do systemu przy domyślnej firmie,
 • dodano kilka usprawnień : powiększono ikonę przelewu na gridzie, przy nr faktury dodano ikonę otwierającą podgląd pliku, dodano nazwę zalogowanej osoby – pasek okna,
 • dekrety, dodano sprawdzanie kont – czy są kontami rozrachunkowymi ( czy checkbox generowania rozrachunku może być włączony),

6.5.12022-09-29

Zmiany w wersji 6.5.1 z dnia 2022-09-29

 • nowa wersja OCR-a eKsięgowy : wersja 1.0.0.10 – aplikacja do pobrania – Narzędzia – Do pobrania,
 • dodano obsługę plików z rozszerzeniem JPEG,
 • eKsięgowy usunięto błąd związany z rejestracją dokumentów przy wygenerowanym przelewie i zapisanym w systemie finansowym, błąd pojawiał się kiedy polecenie przelewu zostało usunięte z systemu finansowego, a dokument jeszcze nie został zarejestrowany,
 • dodano “datę otrzymania dokumentu zakupu “ na wydruku “Metryka dokumentu “ w trybie prostym,

6.5.02022-09-21

Zmiany w wersji 6.5.0 z dnia 2022-09-21

 • naprawiono błąd w schematach, odnośnie rejestru VAT – powód niepodlegania ( w niektórych pozycjach zapisywał się powód “inny”),
 • dodano ustawienie firmy domyślnej dla użytkownika – logowanie w aplikacji mobilnej – smartfon,
 • w module administratora naprawiono wyświetlanie ilość dodanych użytkowników – wartość była zliczana tylko z jednej strony – stronicowanie,
 • nowa wersja OCR-a eKsięgowy : wersja 1.0.0.9 – aplikacja do pobrania – Narzędzia – Do pobrania,
 • został naprawiony problem z wysłaniem dokumentu, kiedy w numerze znajdował się znak “#”,

6.4.92022-09-02

Zmiany w wersji 6.4.9 z dnia 2022-09-02

 • naprawiono kilka błędów, które mogły wystąpić w wersji PHP 7.4,
 • w dokumencie prostym w dekretach dodano wyszukiwanie po kwocie, opisie, znacznikach,
 • dodano boks informacyjny na stronę główną,

6.4.82022-08-31

Zmiany w wersji 6.4.8 z dnia 2022-08-31

 • integracje z innymi systemami – zmieniono sposób mapowania kwot, ustawienia w administratorze,
 • w dokumencie prostym w dekretach dodano wyszukiwanie po koncie, wielu kontach, dodano również sumowanie pozycji,
 • naprawiono błąd w OCR eKsięgowy, który może wystąpić w wersji PHP 7.4,
 • naprawiono kilka małych błędów, które mogły wystąpić w systemie w wersji PHP 7.4,

6.4.72022-08-18

Zmiany w wersji 6.4.7 z dnia 2022-08-18

 • dodatek finanse, umożliwiono przygotowanie przelewu dla dokumentów, które pochodzą z systemu finansowego, ale nie miały zapisów w rejestrze VAT. Zapisy w rejestrze VAT pozwalały na automatyczne wpisanie kwoty przy zaznaczeniu MPP,

6.4.62022-08-17

Zmiany w wersji 6.4.6 z dnia 2022-08-17

 • Menadżer projektów – dodano eksport PDF do dokumentów wprowadzonych,
 • poprawiono działanie interfejsu,
  —————-
 • Nowa wersja OCR eKsięgowy : 1.0.0.8 : ustawienia – narzędzia – do pobrania,
 • naprawiono zgłoszony błąd związany z rokiem obrachunkowym,
 • dodano możliwość powiększenia okna po zalogowaniu do OCR eKsięgowy,
 • zmieniono wyświetlanie firm na nazwę skróconą,
 • dodano sortowanie – alfabetyczne,

6.4.52022-08-04

Zmiany w wersji 6.4.5 z dnia 2022-08-04

 • możliwość instalacji na PHP 7.4
 • dodano możliwość zmiany osoby akceptującej przy statusie – odrzucony, ( możliwość przypisania innej osoby już w uruchomionej ścieżce akceptacji ) – tylko przy ręcznych ustawieniach, listy dystrybucyjne działają jak do tej pory,

6.4.42022-07-14

Zmiany w wersji 6.4.4 z dnia 2022-07-14

 • zmiany w integracji
 • przygotowania do PHP 7.4
 • w administratorze w operatorach dodano mechanizm uspójniania operatorów z systemem księgowym, przed wykonaniem takiej operacji prosimy o zapoznanie się z opisem tej funkcjonalności,

UWAGA! – przypominamy o aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji ponieważ w najbliższym czasie mogą powstać problemy przy wykorzystywaniu certyfikatu SSL ( ochrona przesyłanych informacji przez www ),


6.4.32022-07-11

Zmiany w wersji 6.4.3 z dnia 2022-07-11

 • zmiany w integracji
 • przygotowania do PHP 7.4

6.4.22022-07-04

Zmiany w wersji 6.4.2 z dnia 2022-07-04

 • dodano informację o przelewie w dokumentach zarejestrowanych – kolumna sposób zapłaty, dodano ikonę oraz numer przelewu,
 • dodano załączniki do podglądu dokumentu,
 • dodano mechanizm obsługi certyfikatu SSL eksiegowy.eu, ważne : klienci którzy posiadają certyfikat SSL powinni zaktualizować oprogramowanie do wersji 6.4.2 do 11.07.2022, po tym czasie mogą wystąpić problemy z działaniem aplikacji,
 • naprawiono błąd z datą otrzymania dokumentu zakupu w trybie prostym, data nie pojawiała się przy rejestracji dokumentu,
 • naprawiono błąd przy zmianie pracy z trybu rozszerzonego na prosty jeżeli była nieprawidłowa data w dokumencie ( format ),

6.4.02022-06-13

Zmiany w wersji 6.4.0 z dnia 2022-06-06

 • dodano obsługę ryczałtu,
 • dodano możliwość rejestracji korekty dokumentu z wykorzystaniem wzorców,
 • dodano obsługę deklaracji, informacja o płatnościach,

6.4.12022-06-07

Zmiany w wersji 6.4.1 z dnia 2022-06-07

 • naprawiono błąd wczytywania załączników do systemu księgowego w trybie rozszerzonym – dotyczy KPiR, Ryczałt,

6.3.32022-05-24

Zmiany w wersji 6.3.3 z dnia 2022-05-24

 • w administratorze dodano możliwość samodzielnej konfiguracji wysyłki powiadomień,
 • na koncie użytkownika dodano możliwość konfiguracji ustawień użytkownika; ustawienia – ustawienia użytkownika,

6.3.22022-05-18

Zmiany w wersji 6.3.2 z dnia 2022-05-19

 • zoptymalizowano edycję danych – pulpit startowy,
 • poprawiono kilka błędów,

6.3.12022-05-09

Zmiany w wersji 6.3.1 z dnia 2022-05-09

 • zoptymalizowano edycję dokumentów – lista dokumentów, w niektórych bazach czas edytowanego dokumentu mógł być wydłużony,
 • poprawiono błąd w schemacie organizacyjnym, ( podczas dodawania mogły pojawiać się błędy ),

6.3.02022-04-29

Zmiany w wersji 6.3.0 z dnia 2022-04-29

 • zmieniono miejsce prezentacji dokumentów, które zostały przeniesione do “rejestracji” w systemie księgowym. Dokumenty zostały przeniesione do “ dokumentów oczekujących na rejestrację w systemie księgowym “ z odpowiednim statusem, nie będą już widoczne w dokumentach aktualnych,
 • w dokumentach aktualnych dodano możliwość przypisania wielu dokumentów do wybranego projektu, projektów. Taka funkcjonalność jest dostępna w dokumentach aktualnych – więcej – przypisz projekt,
 • zmieniono miejsce prezentacji dokumentów, które zostały przekazane do “akceptacji “. Dokumenty zostały przeniesione do “oczekujące na akceptację “ – takie dokumenty nie będą już widoczne w dokumentach aktualnych,
 • została dodana nowa funkcjonalność związana z księgowaniem “faktur paliwowych” na podstawie schematów. Zaprojektowano automatyczny sposób księgowania takich dokumentów. W kartotekach dodano “pojazdy”. W tym miejscu możemy dodać pojazd i ustawić sposób – odliczenia VAT, przypisać automatyczny schemat księgowania takiego dokumentu. Jeżeli system sprawdzi nr rejestracyjny pojazdu dopisany do dokumentu zrealizuje jego rozliczenie na podstawie przypisanego schematu księgowania – takie działanie zostanie wykonane automatycznie. Aby system mógł sprawdzić nr rejestracyjny pojazdu dodano możliwość przypisania identyfikatora po stronie OCR-a i dokumentu wprowadzanego w samym systemie eKsięgowy. Taka informacja również jest uzyskiwana w module eDelegacje – po wybraniu typu “paliwo “ system przypisuje nr rejestracyjny do dokumentu za pomocą którego w odpowiedni sposób księguje dokumenty ( na przypisane konta kosztowe ).
 • dodano możliwość stworzenia “schematu organizacyjnego “ firmy.
 • OCR eKsięgowy – dodano możliwość ustawienia nr rejestracyjnego, poprawiono sposób czytania danych. Nowa wersja dostępna do pobrania w aplikacji – ustawienia – narzędzia – do pobrania, wersja nr 1.0.0.6

6.2.62022-03-28

Zmiany w wersji 6.2.6 z dnia 2022.03.28

 • dodano możliwość akceptacji wielu dokumentów jednocześnie, jeżeli przy akceptowanym dokumencie jest wymagany opis to trzeba wpisać jeden opis, który automatycznie zapisze się przy wszystkich dokumentach,dostęp webowy,
 • w dokumencie do akceptacji zmieniono wygląd, przyciski zostały przeniesiona na prawą stronę – nad dokumentem, dostęp webowy,
 • w niektórych modułach poprawiono wydajność,

6.2.52022-03-22

Zmiany w wersji 6.2.5 z dnia 2022.03.22

 • w dokumentach do akceptacji na pierwszym oknie dodano wartości dokumentu: netto, vat, brutto,
 • w dokumentach do rejestracji dodano wartości dokumentu: netto, vat, brutto,
 • zmodyfikowano panel filtrowania w module finanse,

6.2.42022-03-18

Zmiany w wersji 6.2.4 z dnia 2022.03.18

 • poprawiono błąd związany ze zmianą kodu dokumentów przy zaznaczeniu wielu dokumentów, problem pojawiał się przy dokumentach z modułu OCR eKsięgowy,
 • w dokumencie prostym dodano datę otrzymania dokumentu,
 • dokumenty, aktualne w menu kontekstowym dodano możliwość edycji dokumentu w nowej zakładce,
 • w module rejestracji dokumentów doszły dodatkowe ustawienia związane z rejestracją : użyj daty operacji gospodarczej, domyślny parametr można ustawić na koncie operatora w wybranej firmie, [ ustawienia, ustawienia użytkownika],
 • w dokumentach przy kontrahencie doszło miejsce z załącznikami, które są zapisane na danym kontrahencie,
 • dodano powód usuwania dokumentu, prawo ustawiane w administratorze na prawach operatora,
 • schematy księgowań ( automatyczne ): Dodano zmienną sterującą [ekdatarejestr],
 • w dokumencie prostym poprawiono listę schematów pobieranych z systemu księgowego,
 • w dokumentach dodano opis do poszczególnych dat, aby można było zrozumieć z jakimi datami są księgowane dokumenty,
 • pulpit użytkownika – dodano kafelek : Menadżer Projektów,

6.2.32022-03-07

Zmiany w wersji 6.2.3 z dnia 2022.03.07

 • możliwość wysłania powiadomienia email o dodaniu nowego użytkownika lub zmianie hasła, w związku z tą funkcjonalnością dodano podstawowy szablon do wysyłania wiadomości – dostępny w administratorze – ustawienia – szablony email – zakładka – konta użytkowników,
 • deklaracje – dodano uwagi, które są widoczne na urządzeniach mobilnych,

6.2.22022-02-28

Zmiany w wersji 6.2.2 z dnia 2022.03.01

 • poprawiono błąd odnośnie stawek VAT, dodano stawkę 7RR,
 • nowa funkcjonalność – seryjna zmiana : kodu dokumentu, dat w dokumencie na liście dokumentów w zakładce – aktualne po ich zaznaczeniu, w rozwijanym menu z lewej strony doszła nowa cecha – więcej, po załadowaniu okna można wybrać żądaną zmianę. W tym miejscu ta funkcjonalność będzie rozwijana,
 • w dokumencie prostym, zakładka dekrety doszła nowa funkcjonalność związana z seryjną zmianą opisu dekretu, po wybraniu tej funkcjonalności zostanie zmieniony opis w każdym zapisie,

6.2.12022-02-23

Zmiany w wersji 6.2.1 z dnia 2022.02.23

 • dodano nową funkcjonalność związaną z automatyzacją księgowania dokumentów na podstawie schematów, w ustawieniach w kodach dokumentów prostych doszło pole – automatyczny schemat księgowania. W tym miejscu podłączamy schemat z listy schematów, który wykona się automatycznie po odczytaniu z kolejki OCR eKsięgowy. Schemat wykorzystuje zmienne, które nie są widziane przez interfejs systemu RaksSQL – informacje o zmiennych są zapisane w ustawieniach – tryb prosty – pod ikoną i, zmienne do zastosowania. Zmienna nie może mieć włączonej edycji przy tworzeniu schematu. ( w narzędziach – do pobrania doszły schematy i wzorce ) z tego miejsca można pobrać przykładowe wzorce oraz schematy do modułów. Paczki ze schematami zawierają przykładowe schematy automatyczne. W dokumentach prostych pod kodem dokumentu przy włączonej funkcji automatyzacji pojawia się podłączony schemat, który można wybrać i zastosować już w samym dokumencie,
 • lista dokumentów otrzymała dwa dodatkowe statusy – Auto schemat, który informuje operatora o zastosowaniu automatycznego schematu. Ikonka rączki, która informuje operatora o błędach,

6.2.02022-02-10

Zmiany w wersji 6.2.0 – 2022.02.10

 • UWAGA !!!!! – aktualizacja tylko w przypadku kiedy posiadamy wersję Raksa 1195 lub wyższą, w przypadku posiadania niższej wersji w pierwszej kolejności należy zaktualizować system RaksSQL do aktualnej wersji,
 • naprawiono błąd związany ze składką ZUS ( ZUS składki ) przypisywaną do firmy, ze względu na poważny błąd składki we wszystkich firmach zostaną usunięte. Brak możliwości powiązania wpisanych składek z firmą.

6.1.92022-02-09

Zmiany w wersji 6.1.9 – 2022.02.09

 • UWAGA !!!!! – aktualizacja tylko w przypadku kiedy posiadamy wersję Raksa 1195 lub wyższą, w przypadku posiadania niższej wersji w pierwszej kolejności należy zaktualizować system RaksSQL do aktualnej wersji,
 • możliwość instalacji na urządzeniach mobilnych z IOS, (eKsięgowy, eDelegacje ),
 • usunięcie błędu w imporcie JPK, błąd związany z typem kontrahenta,

6.1.82022-02-08

Zmiany w wersji 6.1.8 – 2022.02.08

 • UWAGA !!!!! – aktualizacja tylko w przypadku kiedy posiadamy wersję Raksa 1195 lub wyższą, w przypadku posiadania niższej wersji w pierwszej kolejności należy zaktualizować system RaksSQL do aktualnej wersji,
 • nowa wersja 1.0.0.5 OCR eKsięgowy, poprawiono błąd przy dodawaniu nowego dokumentu ( problem z nr ID), błąd pojawiał się w szczególnych wypadkach, wersja dostępna w ustawieniach, narzędzia, do pobrania,
 • w module przekazane dokumenty e-mail dodano możliwość odczytania wiadomości, dodano kilka usprawnień,

6.1.72022-02-01

Zmiany w wersji 6.1.7 – 2022.02.03

 • UWAGA !!!!! – aktualizacja tylko w przypadku kiedy posiadamy wersję Raksa 1195 lub wyższą, w przypadku posiadania niższej wersji w pierwszej kolejności należy zaktualizować system RaksSQL do aktualnej wersji,
 • dodano możliwość wysyłania dokumentów na adres e-mail, system wczytuje dokumenty przesłane na zdefiniowany adres e-mail, ustawienie w module administratora,
 • dodano w księgowość – przekazane dokumenty e-mail, wiadomości odczytywane są 3 razy dziennie ze zdefiniowanego konta,
 • naprawiono błąd występujący w niektórych instalacjach związany ze zmianą trybu pracy ( prosty, rozszerzony ),
 • naprawiono błąd w OCR eKsięgowy, w niektórych przypadkach system miał problem z dostępem do załączników,

6.1.62022-01-31

Zmiany w wersji 6.1.6 z dnia 2022.01.31

 • naprawiono błąd związany z dodawaniem nowego kontrahenta, błąd pojawił się przy aktualizacji RaksSQL do wersji 1195,
 • UWAGA !!!!! – aktualizacja tylko w przypadku kiedy posiadamy wersję Raksa 1195 lub wyższą, w przypadku posiadania niższej wersji w pierwszej kolejności należy zaktualizować system RaksSQL do wersji 1195,

6.1.52022-01-21

Zmiany w wersji 6.1.5

 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

6.1.42022-01-14

Zmiany w wersji 6.1.4 z dnia 2022.01.14

 • zmiana dotyczy urządzeń mobilnych, dodatki – Deklaracje, został dodany filtr na rok kalendarzowy,

6.1.32022-01-10

Zmiany w wersji 6.1.3 z dnia 2022.01.10

 • wersja rozwiązuje problem z kursami walut – automatyczne pobieranie,

6.1.22021-12-20

zmiany w wersji 6.1.2 z dnia 2021.12.21

 • dodano nową funkcjonalność – wysyłanie informacji o składce ZUS do zapłaty, zakładka Deklaracje, ZUS – składki – ręczne dodanie informacji o kwocie,
 • w module administrator dodano ustawienia dla nowej cechy ZUS – składka,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów,
 • aplikacje mobilne – zmieniono wygląd oraz wydajność, została dołożona nowa funkcjonalność o składce ZUS – Deklaracje,

6.1.12021-12-07

Zmiany w wersji 6.1.1 z dnia 2021.12.09

 • dodano nową funkcjonalność : zadania – przypomnienia, przypomnienia działają na operatorach i użytkownikach. Przy operatorach można przekazywać zadania między sobą – pracownikami, natomiast użytkownicy tworzą zadania tylko dla siebie,
 • w dokumentach oczekujących na rejestrację przeniesiono datę utworzenia dokumentu wraz z godziną, która jest dostępna w dokumentach aktualnych,
 • dla KPiR dodano obsługę modułu umowa zlecenie,
 • dla KPiR dodano obsługę modułu delegacje,
 • dodano nową wersję OCR-eKsięgowy, do pobrania w aplikacji, narzędzia – do pobrania, obowiązująca wersja 1.0.0.4,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

6.0.22021-10-19

Zmiany w wersji 6.0.2 z dnia 2021.10.19

 • został usunięty problem z podwójnymi fakturami, występował w rzadkich przypadkach,
 • poprawiono walidację stawek VAT w dokumentach,
 • moduł Administratora zawiera dodatkową funkcjonalność związaną z mikrorachunkami, rachunek podatkowy podpowiada się w deklaracjach, aby klient wiedział na jakie konto ma wysłać podatek, kolejne wersje obsłużą składki ZUS,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

6.0.12021-10-04

Zmiany w wersji 6.0.1 z dnia 2021.10.04

 • w dokumentach dodano możliwość zarejestrowania dokumentu – zakupu jako sprzedaż detaliczna, aby zarejestrować dokument w systemie RaksSQL we wzorcu księgowych w pozycji znacznik dla odpowiedniego nr konta musi się znaleźć wpis ( TYP_KONTRAHENTA$N ),w sekcji ograniczenia – rodzaj kontaktu trzeba ustawić na “sprzedaż detaliczną”, W tym samym wzorcu może występować księgowanie również na kontrahenta – dla takiego wpisu w znaczniku trzeba wpisać (TYP_KONTRAHENTA$D ), w sekcji rodzaj kontaktu powinno znaleźć się ustawienie “firma”, Dla konta odbiorcy znacznik ( TYP_KONTRAHENTA$O ),
 • w dokumentach poprawiono sprawdzanie zapisów w pozycji dokumentu w stawkach, system sprawdzi czy są przypisane wszystkie wymagane dane,
 • moduł Administratora zawiera dodatkową parametryzację w ustawieniach – OCR eKsięgowy. W tym miejscu jest możliwość włączenia / wyłączenia dostępu do OCR eKsięgowy dla operatorów, użytkowników,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,
 • poprawiono działanie OCR eKsięgowy, dodatkowo dodano obsługę pola uwagi oraz formę płatności, wersja obowiązująca 1.0.0.1,

6.0.02021-09-17

Zmiany w wersji 6.0.0 z dnia 2021.09.17

 • dodano moduł Rejestracja – delegacji, rozliczanie pracowników, moduł dostępny po stronie operatora oraz w sklepie Google Play jako aplikacja mobilna dla pracownika, moduł w tej wersji zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników aplikacji w wersji demo 30 dniowej. Moduł dodatkowo płatny,
 • dodano nowy moduł OCR / eKsięgowy OCR, bez limitów, jako moduł z możliwością aktualizacji rocznej razem z całym oprogramowaniem eKsięgowy, moduł w tej wersji zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników aplikacji w wersji demo 30 dniowej, po tym okresie zostanie automatycznie wyłączony. W aplikacji będą dostępne dwa rozwiązania OCR w zależności od preferencji użytkownika aplikacji eKsięgowy. Moduł dodatkowo płatny. Wersję aplikacji można pobrać z aplikacji eKsięgowy – ustawienia – narzędzia – do pobrania,
 • dodano kilka usprawnień: przeglądanie dokumentów w dokumentach zarejestrowanych z zachowaniem wybranej zakładki np: dekrety,
 • naprawiono błąd znikania nr konta przy księgowaniu ręcznym – który pojawiał się w przeglądarce Firefox,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,
 • poprawiono również ergonomię w kilku oknach oraz estetykę aplikacji,

5.0.82021-08-10

Zmiany w wersji 5.0.8 z dnia 2021.08.10

 • moduł administrator dodano certyfikat legalności oprogramowania – licencja, informacje o licencji, sekcja: główna licencja,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

5.0.72021-07-26

Zmiany w wersji 5.0.7 z dnia 2021.07.26

 • zmiany w module JPK – import, obsługa waluty (JPKFA),
 • moduł mobilny eKsięgowy dostępny w sklepie google play /https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.helpoffice.epanelksiegowego&gl=PL, aby wyszukać aplikację proszę wpisać “eksięgowy”,

5.0.62021-07-13

Zmiany w wersji 5.0.6 z dnia 2021.07.13

 • rozbudowano moduł Menadżer Projektów,
 • dodano możliwość przypisania dokumentu do projektu w dokumentach księgowych,
 • została również zmieniona aplikacja na na telefon – aby korzystać z nowych funkcjonalności potrzebna jest aktualizacja aplikacji mobilnej do wersji V 1.8,

5.0.52021-07-08

Zmiany w wersji 5.0.5 z dnia 2021.07.08

 • naprawiono błąd w KPiR – przy rejestracji dokumentów w trybie rozszerzonym – brak zapisu w rejestrze VAT.

5.0.42021-07-02

Zmiany w wersji 5.0.4 z dnia 2021.07.02

 • nowa cecha : moduł rejestracja umów zleceń z kalkulatorem. Moduł pozwala na rejestrację umów zleceń, rachunków do umów zleceń, posiada kalkulator do wyliczenia składek ZUS, podatku, z rozbiciem na poszczególne składniki oraz możliwością zaksięgowania dokumentu na podstawie przygotowanego wzorca w systemie księgowym. Wraz z nową wersją moduł zostanie automatycznie włączony w wersji demo – wersja ograniczona czasowo do 31.07.2021 w pełni funkcjonalna. Moduł dodatkowo płatny.
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

5.0.32021-06-11

Zmiany w wersji 5.0.3 z dnia 2021.06.11

 • eksport do csv, dodatkowy moduł – tylko dla KPiR
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

5.0.22021-06-01

Zmiany w wersji 5.0.2 z dnia 2021.06.01

 • kolejka OCR – naprawiono błąd przy automatycznym wybieraniu kontrahenta, w kilku przypadkach OCR podstawiał kontrahenta bez NIP w przypadku powielenia kontrahenta w bazie danych,
 • kolejka OCR – dodano możliwość usuwania dokumentów,
 • kolejka OCR – naprawiono błąd z datą otrzymania, po automatycznym zapisie system nie czytał daty,
 • KPiR – dodano walidację waluty na dokumencie,
 • KPiR – obsługa walut,
 • rejestracja dokumentów – dodano zakotwiczenie nagłówków,
 • dodano informację o nowych dokumentach z urządzeń mobilnych,
 • dokument księgowy – wyłączono konta bankowe przy dokumencie sprzedaży,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

5.0.02021-05-21

Zmiany w wersji 5.0.0 z dnia 2021.05.21

 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

4.2.02021-05-13

Zmiany w wersji 4.2.0 z dnia 2021.05.13

 • profil operatora, użytkownika dodano możliwość włączania / wyłączania powiadomień,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

4.1.92021-05-07

Zmiany w wersji 4.1.9 z dnia 2021.05.07

 • poprawiono błąd w dokumencie księgowym, jeżeli została wybrana procedura, podczas rejestracji dokumentu występował błąd,
 • do profilu użytkownika przeniesiono logowanie w aplikacji mobilnej, dotyczy konta operatora i użytkownika,

4.1.82021-05-05

Zmiany w wersji 4.1.8 z dnia 2021.05.05

 • poprawiono błąd w imporcie plików JPK_VAT,

4.1.72021-04-29

Zmiany w wersji 4.1.7

 • poprawiono błąd w imporcie plików JPK,który występował w KPiR,
 • zmieniono sposób obsługi operatorów w Module Administratora,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

4.1.62021-04-23

Zmiany w wersji 4.1.6

 • poprawiono błąd w imporcie plików JPK,
 • zmieniono sposób działania – filtr zaawansowany, w dokumentach księgowych,
 • dodano wydruk – Metryka dokumentu, funkcja dostępna w menu kontekstowym w dokumentach księgowych przy statusie dokumentu “Oczekuje na Rejestrację”,

4.1.52021-04-20

Zmiany w wersji 4.1.5

 • poprawiono działanie listy dokumentów księgowych, zmieniono zakładki w dokumencie na ikony, zmieniono przyciski funkcyjne, zostały również przeniesione w inne miejsce.
 • w module finanse w zakładce koszty – dokumenty eksięgowy dodano etykiety przy numerze dokumentu, została dodana również wyszukiwarka etykiet.
 • naprawiono błąd podwójnego zapisywania dokumentów podczas rejestracji, system nie sprawdzał zarejestrowanych dokumentów. Błąd występował w dokumencie prostym.
 • dodano prawo na kontrahencie, dopisywania kontrahenta. Przy odznaczeniu użytkownik nie ma prawa, aby dopisać kontrahenta poprzez system. Ikonka jest wyłączona.
 • dodano kilka usprawnień.

4.1.42021-04-16

Zmiany w wersji 4.1.4

 • poprawiono działanie listy dokumentów księgowych.
 • w module finanse w zakładce koszty – dokumenty eksięgowy dodano możliwość dodatkowego filtrowania ( tryb pracy, rodzaj dokumentu).

4.1.32021-04-14

Zmiany w wersji 4.1.3

 • rozbudowano MPK o grupy oraz informację opisową.
 • w dokumencie w polu MPK dodano możliwość wyboru słownikowego “ z listy “.

4.1.22021-04-09

Zmiany w wersji 4.1.2

 • poprawiono błąd rejestracji dokumentów w trybie rozszerzonym przy zastosowaniu centrum kosztów.
 • centra kosztów nowa cecha: jeżeli chcemy zaksięgować dokument z podziałem na kilka pozycji, ale na to samo konto 4, a inne konto 5 – to musimy odwrotnie zapisać konta. ( np: konto1; 550 konto2; 401 ) i drugie centrum kosztów ( np: konto1; 510 konto2; 401 ) taki zapis pozwoli prawidłowo zaksięgować dokument.
 • automatyczna aktualizacja “daty otrzymania dokumentu zakupu” w trybie rozszerzonym na podstawie daty faktury, pozycja musi być zawsze wypełniona. Jeżeli data jest inna to wpisujemy datę ręcznie.
 • nowa cecha : dodano możliwość generowania przelewów na podstawie dokumentów jeszcze nie zarejestrowanych w systemie księgowym. Wygenerowany przelew rejestruje się w systemie księgowym. Po zarejestrowaniu dokumentu księgowego w systemie oba dokumenty są parowane i na tej podstawie generowany jest rozrachunek.
 • usunięto problem z zamykaniem okna schematu po kliknięciu poza jego obszar.
 • ta wersja zawiera kilka usprawnień.

4.1.12021-04-07

Zmiany w wersji 4.1.1

 • poprawiono błąd podczas dopisywania nowego kontrahenta – zagranicznego, kontrahenci mogli dopisywać się podwójnie.

4.1.02021-03-17

Zmiany w wersji 4.1.0

 • dodano nową funkcjonalność: Teczka z dokumentami – moduł dodatkowo płatny,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

4.0.92021-03-11

Zmiany w wersji 4.0.9

 • poprawiono błąd, który mógł się pojawiać podczas edycji aktualnych dokumentów,
 • obsłużono deklarację JPK-V7M, kwota podatku do zapłaty,

4.0.82021-03-10

Zmiany w wersji 4.0.8

 • w dokumencie dopuszczono zapis rachunku bankowego z dokumentu nie spełniającego standardu NRB – dla zagranicznych dokumentów,
 • dodano możliwość wyboru kodu waluty przy dodawaniu konta bankowego,
 • dodano możliwość wpisania kodu SWIFT,

4.0.62021-03-09

Zmiany w wersji 4.0.6

 • usunięto błąd w KPiR, biały ekran przy dodawaniu dokumentu, zawieszanie aplikacji,

4.0.52021-03-01

Zmiany w wersji 4.0.5

 • zmiany w module administrator, doszły prawa dla użytkowników : OCR – dokumentu,
 • zmiany w module administrator, doszedł log błędów e-mail,
 • użytkownik, zablokowano możliwość księgowania dokumentów – taka funkcjonalność nie była przewidziana dla takiego konta,
 • zmiany w wersji mobilnej – Android, aplikacja dostępna dla użytkowników i operatorów, operator w aplikacji mobilnej ma możliwość wyboru firmy w której zamierza pracować,
 • aplikacja mobilna otrzymała funkcjonalności : podgląd deklaracji, podgląd menadżera projektów,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

4.0.22021-02-11

Zmiany w wersji 4.0.2

 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów,
 • poprawa błędu – OCR,

4.0.12021-02-04

Zmiany w wersji 4.0.1

 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,
 • zmieniono wygląd w panelu administratora,
 • w panelu administratora – zmieniono sposób przypisywania operatorów do firmy,

4.0.02021-01-25

Zmiany w wersji 4.0.0

 • przebudowano pulpit powitalny, dodano nowe przyciski, dodano informację na temat nowo dodanych dokumentów z możliwością przejścia,
 • przybudowano listę dokumentów księgowych, przyśpieszono ładowanie danych,
 • zmieniono sposób przeglądania dokumentów, wstrzymano częste przeładowywanie listy dokumentów,
 • zmieniono wygląd edytowanego dokumentu w sekcji pozycje dokumentu w stawkach VAT, dodano możliwość wpisania różnego opisu do pozycji – kwoty,
 • zmieniono sposób wysyłania oraz akceptację przekazanych dokumentów,
 • akceptacja dokumentów, dodano możliwość wyboru osób akceptujących z listy : użytkowników oraz operatorów,
 • akceptacja dokumentów – przy wybranej osobie dodano możliwość wyboru zakresu : opis, akceptacja, przypisane opcje pozwalają przypisać działania podczas weryfikacji przekazanych dokumentów,

3.1.02021-01-08
Zmiany w wersji 3.1.0
 • przyspieszono listę dokumentów, aktualnych, zarejestrowane,
 • dodano nr NIP w module finanse przy kontrahencie,
 • dodano możliwość wyszukiwania po nr NIP kontrahenta w module finanse,

3.0.92021-01-05
Zmiany w wersji 3.0.9
 • moduł finanse poprawiono błąd podczas generowania większej ilości przelewów w obrębie jednego kontrahenta, dodano komunikat informujący o sposobie generowania przelewów,
 • naprawiono błąd z obsługą kursów walut – ekran powitalny,

3.0.82020-12-18
Zmiany w wersji 3.0.8
 • rozbudowano działanie schematów – obsłużono waluty,
 • przyśpieszono wyświetlanie dokumentów księgowych – lista aktualne,
 • przyśpieszono wyświetlanie dokumentów księgowych – lista zrealizowane,

3.0.72020-12-02
Zmiany w wersji 3.0.7
 • samodzielna aktualizacja dostępna w administratorze,
 • dodano możliwość bezpośredniego skanowania dokumentów ze skanera z zapisaniem dokumentów do systemu eKsięgowy,
 • dostępna wersja EN – dla użytkownika,

3.0.62020-11-04
Zmiany w wersji 3.0.6
 • w dokumentach księgowych dodano na liście dodano kolumny: sposób zapłaty, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto, dane dodatkowe – zawarte informacje dotyczą GTU,
 • dodano filtr – tryb pracy,
 • w dokumencie w trybie rozszerzonym dodano : Dane dodatkowe – wpis do rejestru ( GTU ),
 • dodano możliwość wysłania dodawanych dokumentów do kolejki OCR, podczas dodawania dokumentów można wybrać tryb pracy oraz kod dokumentu. Po dodaniu dokumentów do kolejki OCR są one automatycznie rozpoznawane i po rozpoznaniu przenoszone do listy dokumentów z odpowiednim oznaczeniem. Taka obróbka dokumentów pozwala usprawnić system oraz przyspiesza pracę z dokumentami. Po weryfikacji na liście dokumentów można je przenieś do rejestracji bez konieczności edytowania kolejno dokumentów.
 • lista dokumentów dodano możliwość masowego przeniesienia dokumentów do oczekujących na rejestrację,
 • zmieniono sposób rejestracji dokumentów, dokumenty zapisane w tym miejscu są rejestrowane w systemie księgowym wg. daty faktury, data rejestracji – jest datą do wyboru,
 • dodano ocenę dokumentu – na jej podstawie można w szybki sposób rejestrować dokumenty,
 • dodano wiele usprawnień,

3.0.52020-10-09
Zmiany w wersji 3.0.5
 • dodano moduł statystyki, ilość wprowadzonych dokumentów przez system eksięgowy z podziałem na lata i w rozbiciu na miesiące.

3.0.42020-09-09
Zmiany w wersji 3.0.4
 • dodano moduł fakturowania – dodatkowo płatny, dostępny tylko dla biur rachunkowych : w module można zdefiniować automatyczne generowanie faktur sprzedaży. Dokumenty zostaną wygenerowane w zdefiniowanym terminie, zaksięgowane po stronie wystawiającego. Klient otrzyma informację o wygenerowaniu dokumentu sprzedaży, informacja zostanie przedstawiona w panelu klienta. Dokument będzie automatycznie zaksięgowany po stronie klienta. Obie operacje księgowania generowane na podstawie wzorców zdefiniowanych w systemie księgowym.
 • w dokumentach księgowych dodano nowe komentarze – rozbudowane.
 • na liście dokumentów księgowych przywrócono możliwość pokazania znaczników do dekretów.
 • przy dodawaniu kontrahenta dodano możliwość określenia kodu kraju przy NIP.
 • przy dodawaniu kontrahenta w adresie dodano możliwość wybrania Państwa.
 • poprawa błędów.
 • dodano usprawnienia.

3.0.32020-08-14
Zmiany w wersji 3.0.3
 • przy wprowadzaniu nr faktury zwiększono pole do 60 znaków,
 • w trybie rozszerzonym zmieniono sposób wyświetlania i wyszukiwania kontrahenta,
 • w dokumencie dodano obsługę znaczników, nadany znacznik jest widoczny na liście dokumentów, możliwość wyszukiwania,
 • lista dokumentów – dodano “Akcję na zaznaczonym wierszu “,
 • lista dokumentów – dodano kod dokumentu, dla trybu prostego i rozszerzonego – możliwość wyszukiwania, sortowania,
 • lista dokumentów – dodano możliwość włączania oraz wyłączania kolumn,
 • lista dokumentów – przyśpieszono odświeżanie listy,
 • pulpit powitalny dodano przyciski szybkiego wyboru,
 • inne usprawnienia,
 • inne zmiany – wygląd interfejsu,

3.0.22020-08-04
Zmiany w wersji 3.0.2
 • lista dokumentów: zmieniono sposób wyświetlania akceptacji dokumentów, dodano menu kontekstowe,
 • lista dokumentów – dokumenty zarejestrowane : zaimplementowano przywracanie dokumentów – dostępne w menu kontekstowym,
 • w trybie prostym dodano widoczność podsumowania w kwotach,
 • w schematach doszła obsługa zaczytywania kwot : netto , brutto, VAT z dokumentu ( N,B,V),
 • w trybie prostym oraz rozszerzonym zamieniono miejscami pozycje dokumentu z kontem bankowym,
 • przy wyborze dokumentu sprzedaży – pobierane są dane odbiorcy,
 • w ustawieniach dodano możliwość ustawienia kodów dokumentów – kody pobierane są z systemu księgowego: w trybie prostym, w trybie rozszerzonym,
 • w ustawieniach użytkownika dodano możliwość wyboru domyślnej firmy – przydatne dla biur rachunkowych,
 • wiele innych usprawnień,

3.0.02020-07-02
Zmiany w wersji 3.0.0
 • przyspieszono działanie aplikacji, a w szczególności dokumenty księgowe,
 • poprawiono pracę modułu JPK – po stronie KPiR
 • dodano obsługę pobierania tabel kursowych z zapisem do systemu księgowego,
 • dodano automatyzację pobierania tabel kursowych z NBP i ich zapis w systemie księgowym,
 • dodano obsługę dokumentów w innych walutach – pełna księgowość,
 • zmiana akceptacji dokumentów – listy dystrybucyjne,
 • zmieniono obsługę licencji, poziom administratora,
 • poprawiono ergonomię systemu,
 • od wersji 3.0.0. – możliwość aktualizacji ( samodzielnej ) : będą wystawiane paczki z opisem aktualizacji, Ważne :warunkiem samodzielnych aktualizacji jest posiadanie wersji 3.0.0.,
 • urządzenia mobilne :
 • dodawanie dokumentów z galerii zdjęć,
 • historia zatwierdzonych dokumentów na urządzeniu mobilnym,
 • historia wysłanych dokumentów do księgowości,

2.1.12020-06-05
Zmiany w wersji 2.1.1
 • dodano obsługę schematów do KPiR,
 • dodano możliwość wyszukania w systemie dokumentów i załączników – dodatkowy moduł,
 • dodano możliwość eksportu znalezionych załączników – dodatkowy moduł,
 • zaktualizowano import plików JPK_FA, JPK_VAT – z innych systemów,

2.1.02020-05-08
Zmiany w wersji 2.1.0
 • dodano zestawienia do KPiR z możliwością zapisu do pdf, możliwością eksportu do excela,
 • dodano możliwość nadawania etykiet dla dokumentów, zostały podzielone na globalne ustawiane w Administratorze-Ustawienia-Etykiety dokumentów (globalne), prywatne – użytkownika, ustawiane na koncie,
 • przebudowano dodawanie załączników w kartotece kontrahentów,
 • dodano wiele usprawnień,

2.0.02020-04-29
Zmiany w wersji 2.0.0
 • dodano obsługę KPiR – wersja dla biur rachunkowych,
 • przebudowano rejestr VAT – w związku z potrzebą obsługi: JPK_V7M oraz JPK_V7K oraz został zmieniony sposób działania, rejestracji dokumentów,
 • przebudowano działanie dekretowania dokumentów,
 • przebudowano działanie załączników w dokumentach księgowych,
 • dodano wiele usprawnień,

1.6.82020-04-14
Zmiany w wersji 1.6.8
 • dodano szybki podgląd dokumentów z listy dokumentów księgowych po numerze dokumentu,
 • dodano możliwość wiązania dokumentów w obrębie jednego kontrahenta, zakładka ( powiązane dokumenty ),
 • dodano możliwość przesuwania okna wywołanego schematu,
 • dodano możliwość przewijania zeskanowanego dokumentu w trakcie uruchomionego schematu, wyłączono również przyciemnianie dokumentów,
 • usprawniono schematy księgowań,

1.6.72020-03-26
Zmiany w wersji 1.6.7
 • dodano możliwość podmiany dokumentu, podczas edycji dokumentu,
 • dodano możliwość przypisania znacznika przy MPK, znacznik do dekretu – w trybie rozszerzonym,
 • dodano opis dekretów, dokumentu w trybie rozszerzonym, Opis przy dekrecie w systemie księgowym pojawi się, kiedy we wzorcu w “Opis operacji” wpiszemy %ek,
 • dodano wybór słownikowy opisu dokumentów, zdefiniowanych w systemie księgowym,
 • dodano sprawdzanie numeru dowodu w obrębie kontrahenta, funkcja dostępna w administratorze – ustawienie globalne, dostępne : brak – nie sprawdza, w obrębie kontrahenta, w systemie,
 • dodano możliwość ustawienia domyślnych typów, kodów dokumentów, funkcjonalność dostępna w ustawieniach użytkownika ; tryb prosty, tryb rozszerzony,
 • przeniesiono akceptację dokumentów w trybie prostym,
 • dodano możliwość podpięcia załączników w dokumencie i ich widoczność w systemie księgowym – rozbudowa,
 • poprawiono błąd wpisywania kwot ujemnych w schematach księgowych,
 • zmieniono wyświetlanie, przełączanie trybu pracy w dokumentach: tryb prosty, tryb rozszerzony,

1.6.62020-03-10
Zmiany w wersji 1.6.6
 • podczas wybierania znaczników w schematach dodano możliwość filtrowania po grupie
 • podczas wybierania znaczników w schematach dodano opis znacznika
 • podczas księgowania w trybie prostym dodano możliwość filtrowania po grupie

1.6.52020-03-06
Zmiany w wersji 1.6.5
 • w schematach dodana obsługę znaczników,
 • w schematach oraz w księgowaniu prostym dodano obsługę opisów ( słownik w systemie księgowym ), opisy muszą się znaleźć w grupie eKsięgowy,
 • zmieniono sposób rejestracji dokumentów w trybie prostym,
 • przeglądanie oraz rejestracja dokumentów w edycji : poprzedni, następny,

1.6.42020-02-10
Zmiany w wersji 1.6.4
 • w module Administrator dodano możliwość tworzenia własnych szablonów powiadomień: w języku polskim, angielskim

1.6.32020-01-30
Zmiany w wersji 1.6.3
 • dodano możliwość odczytu skanowanych dokumentów w systemie księgowym (potrzebna funkcjonalność załączniki)

1.6.22020-01-29
Zmiany w wersji 1.6.2
 • zmieniono miejsce akceptacji dokumentów w trybie rozszerzonym,
 • dodano możliwość eksportu do excela w dodatkach – finanse: przychody, koszty,

1.6.12020-01-28
Zmiany w wersji 1.6.1
 • dodano obsługę projektów – zbieranie zapisów z kont księgowych,
 • dodano uprawnienia do projektu,
 • dodano podgląd dokumentów w szczegółach projektów – na numerze dokumentu,
 • w dokumentach księgowych obsłużono mechanizm podzielonej płatności – MPP,
 • w dokumentach księgowych zapisany nr bankowy jest wiązany podczas dokonywania przelewu w module finanse,
 • podczas tworzenia przelewów system sam zaznacza MPP, na podstawie wprowadzanych dokumentów,

1.6.02019-12-17
Zmiany w wersji 1.6.0
 • import JPK (FA, VAT) – księgowanie na podstawie wzorców w systemie księgowym / dodatek płatny (21 dni dostępny w ramach zakupionej licencji)
 • zestawienie – Obroty i salda
 • zestawienie – Zapisy kont księgowych
 • finanse (przychody i koszty) / generowanie przelewów ze sprawdzaniem – białej listy
 • zostala obsłużona – biała lista z zapisem sprawdzeń przy kontrahencie, dokumentach (historia)
 • możliwość sprawdzenia konta bankowego podczas wprowadzania dokumentu
 • możliwość dodania konta bankowego z pozycji kontrahenta – kartoteki, sprawdzenie białej listy
 • możliwość wykorzystania funkcji OCR przy wprowadzaniu dokumentów w trybie prostym
 • subskrypcja OCR – dodatek płatny (21 dni dostępny w ramach zakupionej licencji)

6.1.0

Zmiany w wersji 6.1.0 z dnia 2021.11.18

 • dodano kosz z dokumentami, dostępny z pulpitu aplikacji, w module administratora zostały dodane uprawnienia związane z obsługą kosza,
 • został rozbudowany OCR eKsięgowy o dodatkowe funkcjonalności, dodawanie do kolejki OCR z możliwością odczytywania dokumentów z kolejki w aplikacji OCR eKsięgowy,
 • w module OCR eKsięgowy dodano sprawdzanie dokumentów w obrębie kontrahenta przed wysłaniem dokumentów do eKsięgowego,
 • w module OCR eKsięgowy dodano datę otrzymania,
 • w module OCR eKsięgowy dodano możliwość wpisania odpowiedniego kursu walut zgodnego z dokumentem,
 • możliwość parametryzacji okna z kursami walut na głównym pulpicie aplikacji – ustawienie widoczności,
 • zmodyfikowano certyfikat legalności oprogramowania w module administratora,
 • ta wersja obejmuje korekty kilku błędów i poprawioną wydajność działania,

7.8.6
Zmiany w wersji 7.8.6 z dnia 2023-03-23
 • eKsięgowy:
 • nowa cecha – dodawanie znaczników w trybie prostym z zachowaniem kolejności dodania,
 • podsumowanie w rejestrze VAT – błąd,
 • naprawiono błąd z zapamiętywaniem poprawionej kwoty w schematach księgowych – bez “zapisz”,
 • przeniesiono dokument księgowy z “oczekujących na rejestrację” do “aktualnych dokumentów księgowych”,
 • naprawiono błąd przy rejestracji dokumentu w systemie księgowym jeżeli nie została ustawiona analityka kontrahenta. Dodano komunikat “Brak wymaganych parametrów w ustawieniach analityki kontrahenta”,
 • dokumenty mobilne i z email – dodano możliwość przenoszenia faktur do kolejki OCR Workflow,