Moduł Administartora :  podstawowa konfiguracja aplikacji.
Po zalogowaniu się do modułu widzimy menu oraz pulpit interfejs, za pomocą którego administaror systemu eKsięgowy zdefiniuje potrzebne ustawienia.

ekran po zalogowaniu

menu

 • Licencja - w tym miejscu znajdują się informacje o posiadanej licencji oraz administartor ma możliwość generowania identyfikatora aplikacji i dodawania klucza licencji,

 
 • Ustawienia - konfiguracja apliakcji, wartości domyślne - ustawienie globalne,


 
 • Zewnętrzne księgowania - przypisujemy ustawienia do firm, które mają mieć dostęp do wzorców w systemie księgowym (ERP),


 
 • Firmy i listy dystrybucyjne - w tym miejscu wybieramy firmy, dla których opcja "lista dystrybucyjna " jet opcjonalna. Opcjonalna lista dystrybucyjna oznacza, że będzie można dokonać rejestracji dokumentów w systemie księgowym bez oczekiwania na akceptację z list dystrybucyjnych oraz operatorów, użytkowników wybranych z listy w dokumencie księgowym.

 
 • Firmy i limity kwot akceptacji dokumentów - ustawiamy, czy podczas akceptacji dokumentów system eKsięgowy ma wymusić sprawdzenie limitów zdefiniowanych kwot brutto oraz czy automatycznie ma wybrać definicję kwoty podczas rejestracji lub akceptacji dokumentu księgowego.

 
 • Szablony email - konfiguracja szablonu do wysyłania informacji z systemu eKsięgowy o nowych dokumentach oczekujących na akceptację. Takie powiadomienie system wysyła na pocztę email zdefinowanego operatora lub użytkownika. 

 
 • Logi błędów email

 
 • Etykiety dokumentów ( globalne ) -  w tym miejscu administrator definiuje etykiety, które będą dostępne do wyboru dla całej firmy w dokumentach księgowych.

 
 • Fakturowanie - jest to dodatkowy moduł dla biur rachunkowych, w którym ustawiamy dane firmy do wystawiania faktur za swoje usługi dla naszych kontrahentów. Ta funkcjonalność jest w pełni zautomatyzowana.

 
 • Finanse - parametryzacja modułu do generowania przelewów, w którym określmy parametry dla MPP, możemy również obsłużyć generowanie przelewów przed ich rejestracją w systemie księgowym. Po włączeniu " przelew z dokumentów eKsięgowego " w systemie eKsięgowy, w module finanse jest dostępna zakładka dokumenty z eKsięgowego, na które można wygenerować przelew przed ich rejestracją.

 
 • Operatorzy - to pracownik firmy, biura rachunkowego. W tym miejscu definiujemy konto operatora oraz jego uprawnienia.


 
 • Użytkownicy - w tym miejscu definiujemy konta dla osób, które będą miały dostęp do systemu eKsięgowy z zewnątrz, np: pracownicy firm, które przesyłają dokumenty za pośrednictwem aplikacji.


 
 • Aktualizacja
       W module administartora dostępne jest również narzędzie do przeprowadzenia automatycznej aktualizacji systemu eKsięgowy. Pierwsze powiadomienie o nowej wersji wraz z krótkim opisem pojawia się w systemie eKsięgowy. Kiedy zostanie opublikowana naowa wersja, klient otrzymuje również powiadomienie na adres email podany podczas rejestracji systemu. W górnym menu dostępna jest zakładka " Aktualizacja ". Po wybraniu tej funkcji system podaje aktualną wersję naszego systemu eKsięgowy. Z lewej strony okna znajduje się przycisk do sprawdzenia czy nowa wersja została już opublikowna dla tej licencji.Przy dostępnej nowej wersji trzeba postępować wg. wskazówek z aplikacji eKsięgowy - Modułu Administrator.