Podstawowe ustawienia eKsięgowego po zalogowaniu do Modułu Operatora,

  • akceptacje dokumentów
są to listy dystrybucyjne z możliwością ustawienia kwot do których potrzebne są akceptacje operatorów oraz użytkowników. Takie listy możemy przypisać do zdefiniowanych kwot brutto.  
  • import z GUS, analityka kontrahenta
ustawienie dotyczy bezpośredniego zapisywania kontrahentów w bazie wg. zapisanych ustawień. W tym miejscu również trzymana jest sekwencja kont analitycznych przypisanych po stronie kontrahenta w systemie księgowym - planie kont. 

  • kody dokumentów - tryb prosty
są to dokumenty wykorzystywane podczas księgowania, rejestracji dokumentów w trybie prostym. Kody dokumentów sczytywane są z systemu księgowego co w znacznym stopniu usprawnia konfigurację.
  • kody dokumentów - tryb rozszerzony
są to dokumenty sczytywane z systemu księgowego z ustawionych wzorców na kod dokumentu. Takie połączenie usprawnia wszystkie ustawienia przy odpowiednim wyborze kodu dokumentu. Pełna automatyzacja księgowania dokumentów.
  • centra kosztów - MPK
możliwość ustawienia miejsca powstawania kosztów, wykorzystania ustawień do przypisywania wybranego słownika podczas weryfikacji kwot dokumentu Jak zbudować wzorzec po stronie RaksSQL - w module Księgowość 
  • przy księgowaniu na konto 490 wzorzec powinien zostać zbudowany w następujący sposób
 
  • ustawienia użytkownika
  • narzędzia - konserwacja systemu, pozwala odświeżyć wszystkie powiązania, można używać tej funkcji wielokrotnie,
  • narzędzia - narzędzie skanujące - jest to niewielka aplikacja, którą można pobrać i zainstalować w systemie, za jej pośrednictwem można skanować dokumenty bezpośrednio do aplikacji eKsięgowyStatystyki 
informacja o ilości wprowadzonych dokumentów przez system eKsięgowy