Przekazane dokumenty – email
W tym miejscu znajdują się dokumenty przekazane drogą email ( pocztą elektroniczną ) wysłane przez osoby dopisane do adresów email – zaufanych.

UWAGA
- odczytywane pliki to *.pdf,

pliki przesyłane z innym rozszerzeniem nie będą odczytywane i publikowane w eKsiegowy – dokumenty z e-mail.
- dla każdej z firm powinno zostać utworzone inne konto lub inne  foldery z których będą odczytywane wiadomości z serwera IMAP. Reguły dla odpowiednich folderów muszą zostać utworzone  po stronie konta email,
konta webowego. Jeżeli taka konfiguracja będzie wykorzystywana.


Funkcjonalność trzeba skonfigurować w Module Administratora – ustawienie – pobieranie dokumentów przez e-mail.

Konfiguracja :Dodatkowe informacje :

- czas synchronizacji poczty, pobieranie dokumentów, ustawienie można zmienić na możliwość odświeżania ręcznego dla danego operatora. W tym celu trzeba włączyć prawo dla operatora programu w jego ustawieniach.
- dostępne foldery IMAP – po odświeżeniu można sprawdzić jakie foldery mamy dostępne po stronie konta email na serwerze pocztowym. Ta wiedza potrzebna jest do prawidłowego wpisania folderów IMAP podczas konfiguracji kont email.  

Moduł dostępny w programie eKsięgowy na koncie operatora.

Po zalogowaniu się do aplikacji eKsięgowy na koncie operatora – operator przy odpowiednio skonfigurowanych prawach będzie mógł korzystać z tej funkcji.
- moduł dostępny jest z głównego pulpitu eKsięgowy – dokumenty z email,- z menu górnego :  księgowość – Przekazane dokumenty email,Moduł dokumentów wysłanych na email:

Po uruchomieniu modułu mamy dostęp do wszystkich przesłanych dokumentów na skonfigurowany adres email.Dokumenty mogą zostać zarejestrowane pojedynczo oraz grupowo. Mamy również możliwość dodania dokumentów do kolejki OCR – funkcjonalność znana w kilku innych miejscach systemu eKsięgowy.
Poszczególne moduły zawierają opis działania.