W tym miejscu znajdują się dokumenty, które przechodzą przez Akceptację dokumentów osób oraz list dystrybucyjnych.
 
  • do akceptacji ( moje ) - zalogowanego operatora lub użytkownika 
  • oczekujące na akceptację wszystkie
  • zgłoszone nieprawidłowości
  • oczekujące na rejestrację w systemie księgowym 
operator rejestruje wszystkie dokumenty księgowe, które zostały zakwalifikowane do rejestracji w systemie księgowym. Możliwość rejestracji wg. ustawionej daty : daty rejestracji lub daty dokumentu za pomocą zaznaczonego pola "użyj daty faktury " - automatycznie zaznaczone po wejściu do dokumentów.