Zestawienia w systemie eKsięgowym dostępne są w module operatora. Raporty służą do generowania zestawień obrotów i sald kont wybranych przez operatora.
W trakcie wywoływania zestawień podajemy parametry, które ograniczają dane wchodzące do zestawienia. Po wygenerowaniu raportu na podstawie wybranych parametrów, dostępne są następujące funkcjonalności:
  • zaznaczenie pozycji w raporcie - konta syntetyczne i ich sumowanie
  • export do excela
  • zapis do pdf, wydruk

zestawienie - obroty i salda zestawienie - zapisy kont księgowych